Η προθεσμία κατάθεσης πτυχιακών εργασιών προς εξέταση παρατείνεται έως τις 25/5/2020. Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών, η Επιτροπή Πτυχιακών Εργασιών συμφώνησε η κατάθεση να περιλαμβάνει μόνο τα 4 CDs με την πτυχιακή εργασία και το Έντυπο Κατάθεσης Πτυχιακών Εργασιών (ΔΙΠΑΕ) που θα βρουν οι φοιτητές στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Αυτά μπορούν να κατατεθούν στη Γραμματεία του Τμήματος Μαιευτικής ή να αποσταλούν με το ταχυδρομείο ή courier. Υπενθυμίζεται ότι κάθε φοιτητής πρέπει να καταθέτει διαφορετικό έντυπο κατάθεσης. Τα 2 αντίτυπα της πτυχιακής εργασίας καλούνται οι φοιτητές να τα καταθέσουν στην Γραμματεία του Τμήματος Μαιευτικής όταν θα υποβάλλουν την Αίτηση Ορκωμοσίας τους.Η εξέταση των πτυχιακών εργασιών θα γίνει εξ αποστάσεως στις 28 & 29 Μαΐου 2020. Παρακαλούνται οι φοιτητές που θα εξεταστούν να μιλήσουν με τον επιβλέποντα Καθηγητή για τις λεπτομέρειες της εξέτασης.

Η Επιτροπή Πτυχιακών Εργασιών

Αγγελική Αντωνάκου

Ελευθερία Ταουσάνη

Θωμαή Καλλία