Προς τους Φοιτητές του Τμήματος

Τα εξ αποστάσεως θεωρητικά και εργαστηριακά/κλινικά μαθήματα συνεχίζονται για 6η εβδομάδα και θα συνεχίσουν να πραγματοποιούνται σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα, με εξαίρεση επί μέρους αλλαγές, οι οποίες θα ανακοινώνονται απ’ ευθείας στους φοιτητές από τους διδάσκοντες (π.χ. μέσω moodle, zoom κλπ.).  Επιπρόσθετα ανακοινώνονται οι εξής αλλαγές:

Ι) Β΄ Εξάμηνο: Την Πέμπτη 7 Μαΐου και κάθε Πέμπτη:

  • 17.00-19.00 Κοινωνική Υγιεινή- Επιδημιολογία, κα. Δημητροπούλου

ΙΙ) ΣΤ΄ εξάμηνο: Την Τετάρτη 6 Μαΐου θα πραγματοποιηθούν τα εξής μαθήματα εργαστηρίου-κλινικής άσκησης:

  • 09.00-11.00 Μαιευτική φροντίδα Τοκετού, κα Μπουρουτζόγλου
  • 11.30- 13.30 Νοσηλευτική Γυναικολογικού Χειρουργείου, κα Καλλία
  • 17.00-19.00 Μαιευτική Φροντίδα Τοκετού, κα. Δημητροπούλου
  • 19.00-21.00 Νοσηλευτική Γυναικολογικού Χειρουργείου, κα. Δημητροπούλου