Δράσεις του ΔΙΠΑΕ για την Ενίσχυση των Πληγέντων Από τις Πρόσφατες Πλημμύρες

Η Πρυτανεία σε συνεργασία με τα τις διοικήσεις των Σχολών και τους Συλλόγους (μελών ΔΕΠ, εργαζομένων) δρομολογεί τη συλλογή των απαραίτητων ειδών πρώτης ανάγκης (είδη ρουχισμού,  προσωπικής υγιεινής, κ.λπ.) για την υποστήριξη των πληγέντων.  Η προώθηση του υλικού θα πραγματοποιηθεί μέσω του Ερυθρού Σταυρού. Η συγκέντρωση του υλικού θα πραγματοποιηθεί με σημεία συγκέντρωσης τις Γραμματείες των Σχολών ή και των Τμημάτων.

Επίσης, έπειτα από οδηγία της Συνόδου των Πρυτάνεων και σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, επιδιώκεται η συγκέντρωση παροπλισμένου και σε καλή κατάσταση ηλεκτρονικού εξοπλισμού (πχ. υπολογιστών- hardware, tablet, πληκτρολόγια, ποντίκια κ.λπ.) με σκοπό την ενίσχυση του ΠΘ και των σχολικών μονάδων των περιοχών. Παρακαλώ τους Προέδρους των Τμημάτων να δηλώσουν το διαθέσιμο ηλεκτρονικό υλικό. Ο συντονισμός και η επίβλεψη της δράσης αυτής θα γίνει από την Αντιπρυτανεία Διεθνοποίησης, Δημοσίων Σχέσεων και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Emailvrdigital@ihu.gr).

Εκ της Πρυτανείας