Γενικές πληροφορίες

Το Διιδρυματικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.) Οικονομική Φυσική – Χρηματοοικονομικές Προβλέψεις προσφέρεται σε συνεργασία των Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών και Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με το Τμήμα Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. Το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. διεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα.

Το πρόγραμμα στοχεύει:

  • Να παρέχει γνώσεις σε θέματα Επενδύσεων και Χρηματοοικονομικής με χρήση των νεότερων θεωριών από τον τομέα της υπολογιστικής Φυσικής.
  • Να εμβαθύνει στην ανάλυση ρίσκου των επενδύσεων με χρήση των πιο εξελιγμένων υπολογιστικών εργαλείων της ανάλυσης δεδομένων, ώστε να μπορούν να εργασθούν σε ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων που αφορούν στον τομέα των επενδύσεων.
  • Να προετοιμάζει για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος, έχοντας αποκτήσει τις απαραίτητες  γνώσεις εφαρμογής κλασικών (γραμμικών) αλλά και νεότερων (μη γραμμικών) μεθοδολογιών ποσοτικής προσέγγισης στη διενέργεια προβλέψεων για την επίλυση προβλημάτων λήψης αποφάσεων σε συνθήκες αβεβαιότητας μέσω χρήσης των κατάλληλων υπολογιστικών εργαλείων, θα είναι σε θέση να απασχοληθούν σε διάφορους οικονομικούς κλάδους με κυρίαρχο τον χρηματοοικονομικό ασκώντας υψηλού επιστημονικού επιπέδου συμβουλευτική.

Ακολουθούν τα ΦΕΚ του Δ.Δ.Π.Μ.Σ.:

ΦΕΚ Επανίδρυσης / ΦΕΚ Κανονισμού

Με μια ματιά
Info icon
Έναρξη μαθημάτων: Οκτώβριος 2020

Αιτήσεις έως: Τρίτη 25 Αυγούστου 2020

Τόπος διεξαγωγής: Βόλος

Διάρκεια/Τρόπος φοίτησης:

Πλήρη φοίτηση τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα

Γλώσσα διεξαγωγής: Ελληνική

Προαπαιτούμενα φοίτησης:
Πτυχιούχοι Οικονομικών Τμημάτων, Πολυτεχνικών Τμημάτων, Τμημάτων Θετικών Επιστημών και άλλων συναφών ειδικοτήτων.

Επίπεδο αγγλικής γλώσσας:

Δίδακτρα: 2.950€ (συνολικά)

Διαδικασία υποβολής αίτησης:

Προκήρυξη 2020-2021

Arrow bottom
Arrow bottom reverse

Σε ποιους απευθύνεται

Στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Οικονομικών Τμημάτων, Πολυτεχνικών Τμημάτων, Τμημάτων Θετικών Επιστημών και άλλων συναφών ειδικοτήτων.

Πρόγραμμα σπουδών

Για τη λήψη του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. απαιτείται η συγκέντρωση 90 μονάδων ECTS οι οποίες κατανέμονται σε τρία εξάμηνα, ήτοι δύο εξάμηνα μαθημάτων και ένα 3ο εξάμηνο για την εκπόνηση της Διπλωματικής εργασίας.

Μέρος των μαθημάτων θα διεξάγεται εξ αποστάσεως, τις μέρες Πέμπτη απόγευμα,

Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική.

Στο πλαίσιο των μαθημάτων θα δοθούν διαλέξεις από διακεκριμένους καθηγητές/ερευνητές του

εξωτερικού [ενδεικτικά αναφέρονται: Di Mateo Tiziana (King’s College, London), Victor Yakovenko (Department of Physics, University of Maryland, USA), Prof. Dr. Jurgen Mimkes, (Physik Department, Universitat Paderborn, Germany) κ.α.]

Οι σπουδές στο ΠΜΣ είναι διάρκειας τριών (3) εξαμήνων.

  • To Α’ εξάμηνο περιλαμβάνει τέσσερα (4) υποχρεωτικά μαθήματα και ένα υποχρεωτικό σεμινάριο.
  • To Β΄ εξάμηνο περιλαμβάνει τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα, ένα (1) μάθημα κατ’ επιλογή υποχρεωτικό και ένα υποχρεωτικό σεμινάριο. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική.
  • Το Γ’ εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση και εξέταση της διπλωματικής εργασίας.
  • Η διεξαγωγή του ΠΜΣ γίνεται στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών στο Βόλο (Κτίριο Ματσάγγου). Τα περισσότερα μαθήματα διδάσκονται στο πρόσφατα εξοπλισμένο εργαστήριο Η/Υ των ΠΜΣ του Τμήματος. Το κτίριο διαθέτει επιπλέον για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές βιβλιοθήκη και αναγνωστήριο.
  • Η διεξαγωγή των μαθημάτων θα γίνεται Πέμπτη απόγευμα, Παρασκευή και Σάββατο.
  • Για όλα τα μαθήματα απαιτείται η φυσική συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών. Στην περίπτωση παράδοσης μαθημάτων εξ αποστάσεως, μέσω του διαδικτύου, πρέπει επίσης να εξασφαλίζεται ο έλεγχος της παρακολούθησης με συγκεκριμένες μεθόδους που προσφέρονται από τα σχετικά προγράμματα.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)
1ο εξάμηνο
Μαθηματικές Μέθοδοι στην Οικονομική Φυσική 1ο εξάμηνο 7
Στατιστική Φυσική και Θερμοδυναμική: Προσέγγιση στην Οικονομία 1ο εξάμηνο 7
Επιχειρησιακή Οικονομική 1ο εξάμηνο 7
Ποσοτικές Μέθοδοι στα Οικονομικά – Ανάλυση Οικονομικών Χρονοσειρών με Γραμμικές Μεθόδους 1ο εξάμηνο 7
Σεμινάριο Μεθοδολογία Έρευνας (1ο Μέρος) 1ο εξάμηνο 2
Σύνολο εξαμήνου 30
2ο εξάμηνο
Νευρωνικά Δίκτυα στις Προβλέψεις – Θεωρία του Χάους στα Οικονομικά 2ο εξάμηνο 7
Θεωρία Καταστροφών-Θεωρία Παιγνίων 2ο εξάμηνο 7
Αξιολόγηση Επενδύσεων και Χρηματαγορές 2ο εξάμηνο 7
Εφαρμογή της Οικονομικής Φυσικής στα Χρηματιστήριων και τα Παράγωγα Προϊόντα 2ο εξάμηνο 7
Σεμινάριο Μεθοδολογίας Έρευνας (2ο Μέρος) 2ο εξάμηνο 2
Σύνολο εξαμήνου 30
3ο εξάμηνο
Διατριβή Μεταπτυχιακής Ειδίκευσης 3ο εξάμηνο 30
Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων 90

Προσωπικό

Αργυράκης Παναγιώτης   2310998043
Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
panos@auth.gr
Γιαννακόπουλος Αθανάσιος   2108203801
Καθηγητής, Τμήμα Στατιστικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
ayannaco@aueb.gr
Ζαχείλας Λουκάς   2421074916
Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
zachilas@econ.uth.gr
Καρακασίδης Θεόδωρος   2421074163
Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
thkarak@civ.uth.gr
Κεβόρκ Ηλίας   2421074921
Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
kevork@econ.uth.gr
Κουγιουμτζής Δημήτριος   2310995955
Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, ΑΠΘ
dkugiu@auth.gr
Κύρτσου Αικατερίνη   2310891764
Καθηγήτρια, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
ckyrtsou@uom.gr
Κώτσιος Στυλιανός   2103689478
Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Αθηνών
skotsios@econ.uoa.gr
Λιακόπουλος Αντώνιος   2421074111
Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
aliakop@civ.uth.gr
Μαγκαφάς Λυκούργος   2510462267
Καθηγητής, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Τμήμα Φυσικής
magafas@teikav.edu.gr & lmagafas@otenet.gr
Παπαδάμου Στέφανος   2421074963
Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Τμ. Οικονομικών Επιστημών
stpapada@econ.uth.gr
Σαραφόπουλος Γεώργιος   2531039819
Καθηγητής, Τμήμα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
gsarafop@ierd.duth.gr
Σταυρινίδης Σταύρος   6976644866
Επιστημονικός Συνεργάτης, Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
sgs@uth.gr
Χανιάς Μιχαήλ   2510462608
Αναπληρωτής Καθηγητής, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Τμήμα Φυσικής
mhanias@uth.gr , mhanias@teiemt.gr
Ψαριανός Ιάκωβος   2421006349
Επικούρος Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
ipsarian@econ.uth.gr

Δίδακτρα

Για την παρακολούθηση του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. καταβάλλονται δίδακτρα από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Τα δίδακτρα στο ΠΜΣ είναι 2950€.

Από το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 οι απόφοιτοι του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. «Εφαρμοσμένη Οικονομική» του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών μπορούν να παρακολουθήσουν το παρόν πρόγραμμα μεταφέροντας 28 μονάδες ECTS (ήτοι θα αναγνωριστούν 4 μαθήματα της Εφαρμοσμένης Οικονομικής) με σημαντική μείωση των διδάκτρων σε 1650€ (ή με εφάπαξ καταβολή σε 1500€).

Ενδεικτικοί τομείς απασχόλησης αποφοίτων

Οι απόφοιτοι του μεταπτυχιακού προγράμματος μπορούν να εργασθούν ως υψηλόβαθμα στελέχη ή σύμβουλοι επιχειρήσεων σε κλάδους απασχόλησης: Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες (Τράπεζες), Χρηματιστηριακές, Επενδυτικές και Ασφαλιστικές Εταιρείες, όπως επίσης σε τομείς: Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες, Ενέργεια, Real Estate, Τουρισμός, Υγεία, Άμυνα, Ναυτιλία, Εταιρίες χρηματοοικονομικών συμβούλων καθώς και εξειδικευμένες Εταιρίες Ανάλυσης Δεδομένων.

Προκήρυξη υποβολής αιτήσεων – Διαδικασία υποβολής αίτησης

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 25 Αυγούστου 2020.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων, οι οποίοι μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες έχουν υποβάλλει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αποκλειστικά ηλεκτρονικά, πραγματοποιείται σε δύο φάσεις: Η πρώτη φάση αφορά στον έλεγχο των τυπικών προσόντων των υποψηφίων, που κατέθεσαν έγκαιρα όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η δεύτερη φάση περιλαμβάνει τη διαδικασία των συνεντεύξεων. Η Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών με βάση τον έλεγχο των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων και τα αποτελέσματα των συνεντεύξεων καταρτίζει κατάλογο των επιτυχόντων και επιλαχόντων του ΠΜΣ.

Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν και οι φοιτητές που βρίσκονται στο τελευταίο εξάμηνο των σπουδών τους.

Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν τον τρόπο υποβολής της αίτησης συμμετοχής επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: http://econophysics.uth.gr.

Προκήρυξη υποβολής αιτήσεων

Τοποθεσία-Εγκαταστάσεις

Η διεξαγωγή των μαθημάτων γίνεται στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών (κτίριο Ματσάγγου) στο Βόλο. Τα περισσότερα μαθήματα διεξάγονται στο εργαστήριο Η/Υ μεταπτυχιακών προγραμμάτων. Μέρος των μαθημάτων θα διεξάγεται εξ αποστάσεως, τις μέρες Πέμπτη απόγευμα, Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική.

Στοιχεία επικοινωνίας

Ταχυδρομική διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 78, (Κτίριο Ματσάγγου, Ισόγειο, Γραφείο Α16), 38333, Βόλος

ΤΗΛ: 2421006349

Email: secpost-econophysics@uth.gr

Ιστοσελίδα τμήματος

Προσωρινά διατίθεται η ιστοσελίδα πριν από την ένταξη στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος.

http://econophysics.uth.gr/