Γενικές Πληροφορίες

Το Τμήμα Πληροφορικής (Υπηρεσία Πληροφορικής) στην Καβάλα έχει την ευθύνη της ομαλής λειτουργίας, συντήρησης και ανάπτυξης του εξοπλισμού, των διασυνδέσεων και των υπηρεσιών του δικτύου δεδομένων των πανεπιστημιουπόλεων της Καβάλας και της Δράμας.

Το ΔΙΠΑΕ στην Καβάλα και την Δράμα έχει δημιουργήσει, συντηρεί και συνεχώς εξελίσσει Δίκτυο Δεδομένων υψηλών ταχυτήτων. Το Δίκτυο Δεδομένων συνδέει το κάθε τμήμα με ελληνικά και διεθνή Δίκτυα, και το Διαδίκτυο (Internet). Μέσω του Δικτύου Δεδομένων παρέχονται σε όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας ένα σύνολο από δικτυακές υπηρεσίες με σκοπό την υποστήριξη και προαγωγή της εκπαίδευσης, της έρευνας και της διοικητικής λειτουργίας του Ιδρύματος.

Ιδρυματικός Λογαριασμός

Ο ιδρυματικός λογαριασμός είναι απαραίτητη προϋπόθεση πρόσβασης σε όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού πραγματοποιείται στον σύνδεσμο: https://uregister.ihu.gr/

Σε περίπτωση που έχετε ξεχάσει τον κωδικό που έχετε ορίσει κατά την ενεργοποίηση του λογαριασμού μπορείτε να δημιουργήσετε νέο κωδικό στον σύνδεσμο: https://mypassword.ihu.gr/.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχετε πρόσβαση στο προσωπικό email ή στο κινητό που έχετε δηλώσει κατά την εγγραφή σας (τα στοιχεία αυτά μπορείτε να τα ενημερώσετε στο https://mypassword.ihu.gr/).

Το προσωπικό του ιδρύματος με σύμβαση μπορεί να αποκτήσει λογαριασμό πρόσβασης μετά την υπογραφή της σύμβασης πρόσληψης και εφόσον έχει καταχωρηθεί ως προσωπικό στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού.

Λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)

Στα μέλη του ιδρύματος στην Καβάλα και Δράμα παρέχεται ακαδημαϊκός λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Η διεύθυνση email είναι ανάλογα με το Τμήμα στο οποίο ανήκετε όπως αναλύεται παρακάτω:

Τμήμα Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας (Δράμα): username@abo.ihu.gr

Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Δράμα): username@for.ihu.gr

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Καβάλα): username@mst.ihu.gr

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Καβάλα): username@af.ihu.gr

Τμήμα Πληροφορικής (Καβάλα): username@cs.ihu.gr

Τμήμα Φυσικής (Καβάλα): username@physics.ihu.gr

Τμήμα Χημείας (Καβάλα): username@chem.ihu.gr

Για όλους τους φοιτητές του πρώην ΤΕΙ: username@teiemt.gr

Διοικητικό Προσωπικό, Έκτακτο Προσωπικό (για Καβάλα και Δράμα): username@emt.ihu.gr

Το email υλοποιείται στην Google Mail (Google Apps for Education)/Gmail. Για την σύνδεση μεταβαίνετε στο Gmail (οδηγίες: https://support.google.com/mail/answer/8494) και ως όνομα χρήστη εισάγετε την διεύθυνση email, π.χ. pappas@cs.ihu.gr και κωδικό τον προσωρινό που σας έχει δοθεί. Την πρώτη φορά που θα συνδεθείτε θα σας ζητήσει να αλλάξετε τον κωδικό (Προσοχή: ο κωδικός στο email μπορεί να είναι διαφορετικός από αυτόν του ιδρυματικού λογαριασμού).

Μόλις συνδεθείτε προτείνεται να ενημερώσετε τα στοιχεία ανάκτησης (οδηγίες: https://support.google.com/accounts/answer/183723?hl=el&ref_topic=7188671)

Σε περίπτωση που έχετε ξεχάσει τον κωδικό που έχετε ορίσει μπορείτε να πραγματοποιήσετε ανάκτηση κωδικού με την προϋπόθεση ότι έχετε ενημερώσει τα στοιχεία ανάκτησης όπως περιγράφεται παραπάνω.

Σημείωση:

Οι φοιτητές του Τμήματος Πληροφορικής χρησιμοποιούν ως password αυτό που έχουν δηλώσει κατά την εγγραφή τους στο uregister.

Φοιτητικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονική Γραμματεία

Η Ηλεκτρονική Γραμματεία προσφέρει στους φοιτητές – χρήστες του συστήματος τη δυνατότητα εμφάνισης και επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων (δηλώσεις, βαθμολογίες, αιτήσεις πιστοποιητικών κτλ), καθώς επίσης και τη δυνατότητα προβολής στοιχείων που σχετίζονται με τα τμήματα στα οποία ανήκουν (προγράμματα σπουδών, μαθήματα, προσωπικό κτλ).

Συγκεκριμένα, οι φοιτητές από οποιοδήποτε σημείο του διαδικτύου μπορούν:

 • Να κάνουν ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων μαθημάτων και αιτήσεων για έκδοση πιστοποιητικών.
 • Να δουν τα μαθήματα που έχουν περάσει μαζί με την αντίστοιχη βαθμολογία τους, την εξεταστική περίοδο, το ακαδημαϊκό έτος, τις ώρες διδασκαλίας κλπ
 • Να δουν τα μαθήματα που έχουν δηλώσει για το τρέχον εξάμηνο.
 • Να ανακτήσουν να εκτυπώσουν τα προσωπικά τους στοιχεία (όπως αριθμός μητρώου, διεύθυνση, τηλέφωνο, έτος εισαγωγής), κλπ.
 • Να εκδώσουν βεβαίωση σπουδών WEB (οδηγός)

Η πρόσβαση πραγματοποιείται με τη χρήση του ιδρυματικού λογαριασμού στον σύνδεσμο: https://uniportal.ihu.gr/

Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων (ΕΥΔΟΞΟΣ)

Πρόκειται για μία υπηρεσία για την άμεση και ολοκληρωμένη παροχή των Συγγραμμάτων των προπτυχιακών φοιτητών των Πανεπιστημίων. Η πρόσβαση πραγματοποιείται με τη χρήση του ιδρυματικού λογαριασμού στον σύνδεσμο: https://eudoxus.gr/ (Αριστερά στο μενού Φοιτητές)

Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας (Πάσο)

Η πρόσβαση πραγματοποιείται με τη χρήση του ιδρυματικού λογαριασμού στον σύνδεσμο: https://academicid.minedu.gov.gr/

Υπηρεσία ΔΗΛΟΣ 365, Πρόσβαση στο Office 365 A3

Οδηγίες υπάρχουν στο σύνδεσμο: https://www.ihu.gr/posts/post-19511
 
Η πρόσβαση πραγματοποιείται με τη χρήση του ιδρυματικού λογαριασμού στο σύνδεσμο: https://delos365.grnet.gr/

Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Η πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα και υποστηρίζει την υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser) χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων με τη χρήση του ιδρυματικού λογαριασμού. Η πρόσβαση πραγματοποιείται στους παρακάτω συνδέσμους:

Τμήμα Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας (Δράμα): https://eclass.emt.ihu.gr/

Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Δράμα): https://eclass.emt.ihu.gr/

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Καβάλα): https://eclass.mst.ihu.gr/

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Καβάλα): https://eclass.emt.ihu.gr/

Τμήμα Πληροφορικής (Καβάλα): https://moodle.cs.ihu.gr/

Τμήμα Φυσικής (Καβάλα): https://eclass.emt.ihu.gr/

Τμήμα Χημείας (Καβάλα): https://eclass.emt.ihu.gr/

Πλατφόρμα Εξετάσεων

Η πρόσβαση στην πλατφόρμα εξετάσεων πραγματοποιείται στους παρακάτω συνδέσμους με τη χρήση του ιδρυματικού λογαριασμού:

Τμήμα Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας (Δράμα): https://exams.emt.ihu.gr/

Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Δράμα): https://exams.emt.ihu.gr/

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Καβάλα): https://exams.mst.ihu.gr/

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Καβάλα): https://exams.emt.ihu.gr/

Τμήμα Πληροφορικής (Καβάλα): https://moodle.cs.ihu.gr/

Τμήμα Φυσικής (Καβάλα): https://exams.emt.ihu.gr/

Τμήμα Χημείας (Καβάλα): https://exams.emt.ihu.gr/

Ασύρματη πρόσβαση (WiFi)

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο συμμετέχει στη διεθνή υπηρεσία περιαγωγής WiFi eduroam μαζί με εκπαιδευτικά ιδρύματα και οργανισμούς από όλο τον κόσμο. Κάθε μέλος του Δι.Πα.Ε. (όπως μέλη ΔΕΠ, τεχνικό προσωπικό, διοικητικό προσωπικό και φοιτητές) μπορεί να επισκεφτεί οποιοδήποτε άλλο ίδρυμα -που επίσης συμμετέχει στο eduroam- και να συνδεθεί στο διαδίκτυο χρησιμοποιώντας τα προσωπικά στοιχεία ταυτοποίησης που του έχουν αποδοθεί από την υπηρεσία πληροφορικής του Δι.Πα.Ε.

Με παρόμοιο τρόπο μέλη προσωπικού ή φοιτητές άλλων ιδρυμάτων -που συμμετέχουν στο eduroam- μπορούν να επισκεφτούν το ίδρυμά μας και να συνδεθούν στο διαδίκτυο χρησιμοποιώντας τα στοιχεία σύνδεσης που τους έχουν αποδοθεί από το οικείο τους ίδρυμα. Εννοείται πως κάθε μέλος του Δι.Πα.Ε. μπορεί να χρησιμοποιήσει το δίκτυο eduroam και εντός του ιδρύματος.

Διαδικασία σύνδεσης για τους φοιτητές και το προσωπικό των Πανεπιστημιουπόλεων Καβάλας και Δράμας

Οδηγίες για Windows, Android και iOS με εικόνες

 • Ανοίγουμε τη σελίδα https://cat.eduroam.org/
 • Κατεβάζουμε το πακέτο εγκατάστασης eduroam επιλέγοντας το  “ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ”
 • Μετά την εγκατάσταση, αν είμαστε σε κινητό, ανοίγουμε την εφαρμογή eduroamCat στην σελίδα επιλογής προφίλ επιλέγουμε στο κάτω μέρος της οθόνης “χειροκίνητα” και αναζητούμε το “ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ”  αν δεν το έχει βρει αυτόματα και δίνουμε τα στοιχεία σύνδεσης. Αν είμαστε σε υπολογιστή επιλέγουμε να συνδεθούμε στο ασύρματο δίκτυο με όνομα Eduroam. Το όνομα του λογαριασμού χρήστη πρέπει να έχει το επίθεμα @ihu.gr  π.χ. nick@ihu.gr
 • Κωδικό χρησιμοποιούμε τον κωδικό που έχουμε ορίσει στον Ιδρυματικό μας λογαριασμό (τον ίδιο που χρησιμοποιούμε για υπηρεσίες όπως το eclass, την ηλεκτρονική Γραμματεία κ.τ.λ.
 • Στις συσκευές Android (ίσως και σε άλλες κινητές συσκευές) θα πρέπει να έχει ενεργοποιηθεί το κλείδωμα της οθόνης για να πραγματοποιηθεί με επιτυχία η σύνδεση στο eduroam

Παρατηρήσεις

 • Τη διαδικασία σύνδεσης την εφαρμόζουμε για κάθε συσκευή που θέλουμε να συνδέεται στο eduroam.
 • Είναι πιθανόν κάποια antivirus να θεωρήσουν το πακέτο εγκατάστασης ως κακόβουλο λογισμικό. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να ρυθμίσουμε κατάλληλα το antivirus ώστε να επιτρέπει την εκτέλεση του πακέτου εγκατάστασης.
 • Κάθε συσκευή για να μπορέσει να κατεβάσει το πακέτο εγκατάστασης θα πρέπει αρχικά να έχει συνδεθεί στο internet με κάποιο δίκτυο διαφορετικό του eduroam.
 • Κατά την εγκατάσταση σε συσκευές android θα εμφανιστεί η επιλογή εγκατάστασης από το GooglePlay, την οποία και επιλέγουμε.

Υπηρεσία Εικονικού Ιδιωτικού Δικτύου – Virtual Private Network (VPN)

Η υπηρεσία πρόσβασης στο δίκτυο δεδομένων των Πανεπιστημιουπόλεων Καβάλας και Δράμας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος μέσω εικονικού ιδιωτικού δικτύου (Virtual Private Network – VPN) προσφέρει τη δυνατότητα σε απομακρυσμένους χρήστες που είναι συνδεδεμένοι στο Διαδίκτυο, αλλά εκτός του δικτύου του ιδρύματος, να συνδεθούν με ασφαλή τρόπο με αυτό. Το όφελος αυτής της σύνδεσης είναι ότι οι απομακρυσμένοι χρήστες, ανεξάρτητα του τρόπου που συνδέονται στο Διαδίκτυο να απολαμβάνουν τις ίδιες υπηρεσίες που θα είχαν αν συνδέονταν απ’ ευθείας στο δίκτυο του Πανεπιστημίου:

 • Πρόσβαση σε δεδομένα και υπηρεσίες που είναι διαθέσιμα μόνο μέσω του δικτύου του Πανεπιστημίου, όπως πχ οι συνδρομές της Κεντρικής Βιβλιοθήκης και η χρήση των εξυπηρετητή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ιδρύματος.
 • Ασφαλή πρόσβαση στις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου ακόμα και στις περιπτώσεις που δεν είναι εγγυημένη η ασφάλεια του δικτύου πρόσβασης.

Από τη στιγμή που ενεργοποιηθεί το VPN, όλη η δικτυακή κίνηση του υπολογιστή του χρήστη δρομολογείται κρυπτογραφημένη στο δίκτυο του Πανεπιστημίου όπου αποκρυπτογραφείται και δρομολογείται στον τελικό προορισμό της. Η προέλευση των δεδομένων εμφανίζεται σε τρίτους να προέρχεται από το δίκτυο του ίδιου του Πανεπιστημίου.

Η σύνδεση στον VPN server των Πανεπιστημιουπόλεων Καβάλας και Δράμας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας το λογισμικό openVPN

Οδηγίες για Windows 10 εδώ

Oδηγίες για MacOSX εδώ

Επικοινωνία

Τμήμα Πληροφορικής (Υπηρεσία Πληροφορικής) Καβάλας

Άγιος Λουκάς

65404 Καβάλα

email: it@emt.ihu.gr