Εκδηλώσεις για 9 Μαΐου - 13 Ιανουαρίου

Αρχική/Εκδηλώσεις/

Εκπαίδευση Προσωπικού και Φοιτητών σε θέματα Διοίκησης Ποιότητας στις Σέρρες

Ημερίδα «Εκπαίδευση Προσωπικού και Φοιτητών σε θέματα Διοίκησης Ποιότητας» από την Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Η εκπαίδευση αφορά όλα τα γενικά και ειδικά θέματα ποιότητας τα οποία εντάσσονται στη λειτουργία και στον ευρύτερο ρόλο του Πανεπιστημίου στην κοινωνία. Οι Ημερίδες θα διεξαχθούν στο «Αμφιθέατρο του κτηρίου Πολλαπλών χρήσεων της Πανεπιστημιούπολης Σερρών», μεταξύ των ωρών 10:00 – 16:00 και απευθύνονται στο προσωπικό και τους φοιτητές του ΔΙΠΑΕ Σερρών. Οι Ημερίδες θα διεξαχθούν σε τρεις ημέρες και θα αφορούν: την Ηγεσία του Πανεπιστημίου, το Ακαδημαϊκό Προσωπικό και τα μέλη της ΜΟ.ΔΙ.Π. και των Ομάδων Εσωτερικής Αξιολόγησης (Ομ.Ε.Α.) (Τρίτη [...]

Εκπαίδευση Προσωπικού και Φοιτητών σε θέματα Διοίκησης Ποιότητας στην Καβάλα

Ημερίδες «Εκπαίδευση Προσωπικού και Φοιτητών σε θέματα Διοίκησης Ποιότητας» από την Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Η εκπαίδευση αφορά όλα τα γενικά και ειδικά θέματα ποιότητας τα οποία εντάσσονται στη λειτουργία και στον ευρύτερο ρόλο του Πανεπιστημίου στην κοινωνία. Οι Ημερίδες θα διεξαχθούν στο «Φουαγιέ του μεγάλου Αμφιθεάτρου της Πανεπιστημιούπολης στον κόμβο της Καβάλας», μεταξύ των ωρών 09:30 – 16:00 και απευθύνονται στο προσωπικό και τους φοιτητές του ΔΙΠΑΕ Καβάλας. Οι Ημερίδες θα διεξαχθούν σε τρεις ημέρες και θα αφορούν: την Ηγεσία του Πανεπιστημίου, το Ακαδημαϊκό Προσωπικό και τα μέλη της ΜΟ.ΔΙ.Π. και των Ομάδων Εσωτερικής Αξιολόγησης [...]

Go to Top