Φόρτωση Εκδηλώσεις
Αυτή η εκδήλωση έχει τελειώσει.

 

Τρίτη, 2 Ιούνιου 2020

Πρόγραμμα

9:45 – 10:00

Χαιρετισμοί

Ομότιμος Καθηγητής κ. Αθανάσιος Καΐσης, Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Καθηγητής κ. Σταμάτης Αγγελόπουλος, Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Θωμαΐς Γκριμπίζη, Προϊσταμένη της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

10:00 – 10:15 Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ: Ρόλος και υπηρεσίες του Εθνικού Σημείου Επαφής (NCP) στα Προγράμματα Πλαίσιο

Χριστιάνα Σιαμπέκου, Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ, Επικεφαλής ομάδας Εθνικών Σημείων Επαφής

10:15 –11:15 Από τον Ορίζοντα 2020 στον Ορίζοντα Ευρώπη

Βασιλική Καλοδήμου, Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ, Εθνικό Σημείο Επαφής

 

11:15 12:00 Spreading Excellence and Widening Participation: Το νέο status της Ελλάδας και οι χρηματοδοτικές ευκαιρίες

Βασιλική Καλοδήμου, Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ, Εθνικό Σημείο Επαφής

12:00 – 12:15 Διάλειμμα
12:15 13:00 Proposal writing| Βασικές αρχές

(δομή πρότασης, εύρεση χρηματοδοτικών ευκαιριών στο Funding and Tenders Portal)

Κατερίνα Παπαδούλη, Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ITE, Εθνικό Σημείο Επαφής

13:00-13:45 Proposal writing| Κατάρτιση προϋπολογισμού

Βαγγέλης Αργουδέλης, Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ,  Εθνικό Σημείο Επαφής “Legal & Financial”

13:45-14:00 Ερωτήσεις-Συζήτηση