Γενικές πληροφορίες

Το Τμήμα Aγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας εδρεύει στη Δράμα και ανήκει στη Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών του ΔΙ.ΠΑ.Ε. Πρόκειται για ένα Τμήμα με σύγχρονο και καινοτόμο γνωστικό αντικείμενο που στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο συνολικού εμβαδού περίπου 6.400 τ.μ και βρίσκεται σε άμεση σύνδεση με την αγορά εργασίας και τις επιχειρήσεις.

Η Αγροτική Βιοτεχνολογία αποτελεί ένα ραγδαία αναπτυσσόμενο σύνθετο επιστημονικό κλάδο ο οποίος στοχεύει στην ανάπτυξη νέων και προηγμένων προϊόντων και υπηρεσιών. Η συνεισφορά της Αγροτικής Βιοτεχνολογίας είναι σημαντική στους τομείς υγείας, βιομηχανίας, διατροφής, πρωτογενούς παραγωγής, ενέργειας, περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής της σύγχρονης κοινωνίας, με τεράστιες επενδύσεις σε παγκόσμια κλίμακα στην εκπαίδευση, την έρευνα και τις εφαρμογές της. Η Οινολογία καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της εφαρμογής των βιολογικών και ! φυσικών επιστημών στην επεξεργασία των σταφυλιών και των άλλων πρώτων υλών γεωργικής προέλευσης που μπορούν να υποστούν αλκοολική ζύμωση.

Ως συνέπεια των νέων δεδομένων και τάσεων, το Τμήμα Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας του ΔΙΠΑΕ στοχεύει να καλύψει τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στους ανωτέρω τομείς και να μυήσει τους φοιτητές του στους πλέον εξελιγμένους κλάδους γνώσης, τεχνογνωσίας και δεξιοτήτων που σχετίζονται με αυτούς.

Ειδικότερα, το Τμήμα καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της επιστήμης της γεωπονίας, της γενετικής και των εφαρμογών της, της μοριακής βιολογίας, της εφαρμογής των βιολογικών και φυσικών επιστημών στην παραγωγή και επεξεργασία σταφυλιών και άλλων αγροτικών προϊόντων. Στοχεύει, μεταξύ των άλλων στην προαγωγή τομέων της επιστήμης που ασχολούνται με τη μελέτη της εξέλιξης και της γενετικής τροποποίησης για την κατανόηση της λειτουργίας και ανάπτυξης των οργανισμών, με την κυτταρική μηχανική, με τη μελέτη ενζύμων, πρωτεϊνών και τις εφαρμ! ογές τους, με τη νανοτεχνολογία κ.α..Σκοπεύει λοιπόν, στην εκπαίδευση υψηλού επιπέδου στελεχών, που θα αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες τόσο σε ποιοτικό όσο και σε ποσοτικό επίπεδο ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις μεγάλες απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας.

Αγαπητοί φοιτητές, σας καλωσορίζουμε στο Τμήμα μας και σας ευχόμαστε καλές σπουδές!!!

Ο Πρόεδρος του Τμήματος
Δρ. Δημ. Καζιόλας
Καθηγητής

Πρόγραμμα σπουδών

Θα υπάρξει σύντομα ενημέρωση για το πρόγραμμα σπουδών τού τμήματος.

Προσωπικό

Το τμήμα δεν έχει μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό (Μέλη ΔΕΠ).

Διοικείται από Προσωρινή Συνέλευση που απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη:

  • Δημήτριος Καζιόλας, Πρόεδρος, Καθηγητής
  • Βασιλική Καζάνα , Αναπληρωτής Πρόεδρος, Καθηγήτρια
  • Πέτρος Σαμαράς, μέλος, Καθηγητής
  • Αναστασία Ιμσιρίδου , μέλος, Καθηγήτρια
  • Σπυρίδων Μάμαλης , μέλος, Καθηγητής

Τοποθεσία-Εγκαταστάσεις

1ο χλμ. Δράμας-Μικροχωρίου, 66100 Δράμα

Στοιχεία επικοινωνίας

Η γραμματειακή υποστήριξη του τμήματος Aγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας παρέχεται από τις κ.κ. Παναγιώτα Παπαδοπούλου και Παναγιώτα Δήμογλου

Η εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται όλες τις εργάσιμες ημέρες κατά τις ώρες 11:00 πμ έως 13:00 μ.μ. στα γραφεία της γραμματείας.

Τηλέφωνο επικοινωνίας:+30 25210 60427, 60443

Αριθμός fax:+ 30 25210 60415

Διεύθυνση: Τμήμα Aγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας, 1ο χλμ. Δράμας-Μικροχωρίου, 66100 Δράμα

E-mail: oinolog@teiemt.gr

Ιστοσελίδα τμήματος

Το τμήμα δεν διαθέτει δική του ιστοελίδα