Στατιστικά στοιχεία ποιότητας

Το Πανεπιστήμιο με μια ματιά:

1) 7 Πόλεις (Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Καβάλα, Κατερίνη, Δράμα, Κιλκίς, Διδυμότειχο)

2) 53944 προπτυχιακοί φοιτητές (2023)

3) 407 μέλη ΔΕΠ

4) 68 Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ)

5) 70 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) εκ των οποίων 26 είναι ξενόγλωσσα

Φοιτητές

Με περίπου 53000 εισακτέους το ΔΙΠΑΕ είναι το τέταρτο μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο της Ελλάδος. Παρατηρείται συστηματική αύξηση στους μεταπτυχιακούς φοιτητές και τους υποψήφιους διδάκτορες. Ωστόσο το πλήθος των μελών ΔΕΠ ανά εγγεγραμμένο φοιτητή είναι πολύ μεγάλο υπερβαίνοντας την τιμή 130.

Δραστηριότητα μελών ΔΕΠ

Το πλήθος των μελών ΔΕΠ διατηρείται περίπου σταθερό ενώ παρατηρούνται αυξομειώσεις στις ετεροαναφορές στο επιστημονικό έργο που παράγεται στο Πανεπιστήμιο οι οποίες ωστόσο δεν μπορούν να αξιολογηθούν χωρίς περαιτέρω παρατηρήσεις.

Χρηματοδότηση

Παρατηρείται αυξανόμενο πλήθος ενεργών έργων ειδικά όσο αφορά έργα άνω των 200Κ ευρώ

Αξιολόγηση εκπαιδευτικής διαδικασίας

Η αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας από τους φοιτητές δίνει συστηματικά μια σταθερή και ελαφρώς βελτιούμενη βαθμολογία που κατά μέσο όρο προσεγγίζει το 4 στα 5.

Πίνακας 1. Αξιολόγηση εκπαιδευτικής διαδικασίας από τους φοιτητές του ΔΙΠΑΕ κατά το έτος 2020-21 και το χειμερινό εξάμηνο 2021-22. Κλίμακα: 1 (χειρότερο) – 5 (καλύτερο)
Γράφημα 1. Αξιολόγηση εκπαιδευτικής διαδικασίας από τους φοιτητές του ΔΙΠΑΕ κατά το έτος 2020-21 και το χειμερινό εξάμηνο 2021-22. Κλίμακα: 1 (χειρότερο) – 5 (καλύτερο)

Κατάταξη του ΔΙ.ΠΑ.Ε από διεθνείς οργανισμούς

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, σε συνέχεια των απαραίτητων διαδικασιών και ενεργειών της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.), εμφανίζεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στην παγκόσμια κατάταξη Impact Rankings 2023, που δημοσιεύεται κάθε χρόνο από τον διεθνή Οργανισμό Times Higher Education (THE). Η κατάταξη THE Impact Rankings είναι η μοναδική παγκοσμίως που αξιολογεί τα Πανεπιστήμια με βάση την επίδοσή τους σε 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, δημοσιεύεται φέτος για πέμπτη χρονιά και περιλαμβάνει 1591 Πανεπιστήμια από 112 χώρες. Συμμετέχουν δηλαδή σε σχέση με πέρυσι 200 περίπου παραπάνω πανεπιστήμια.

To Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος είναι ένα από τα 11 ελληνικά Πανεπιστήμια που συμμετείχαν στην κατάταξη και παραμένει και φέτος στις θέσεις 801-1000 μεταξύ 1591 Πανεπιστημίων παγκοσμίως (αξίζει βεβαίως να σημειωθεί πως παραμένει στις ίδιες θέσεις, όμως για φέτος αξιολογήθηκε ανάμεσα σε περίπου 200 περισσότερα πανεπιστήμια σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά).

Το ΔΙ.ΠΑ.Ε. υπέβαλλε στοιχεία για 6 αντί για 4 Στόχους πέρσι και βαθμολογήθηκε για όλους, πετυχαίνοντας εξαιρετική βαθμολογία στους Στόχους 8 (θέση 201- 300) και πολύ καλή στους Στόχους 3 (θέση 401-600) και 16 (θέση 401-600).

Στόχος 8 (Τομέας Εργασίας και Οικονομικής Ανάπτυξης): Tο ΔΙΠΑΕ βρίσκεται στις θέσεις 201-300 παγκοσμίως

Στόχος 10 (Τομέας Μείωσης Ανισοτήτων): Tο ΔΙΠΑΕ βρίσκεται στις θέσεις 601-800 παγκοσμίως

Στόχος 3 (Τομέας Υγείας και ποιότητας ζωής): Tο ΔΙΠΑΕ βρίσκεται στις θέσεις 401-600 παγκοσμίως

Στόχος 17 (Τομέας Συνεργασίας): Tο ΔΙΠΑΕ βρίσκεται στις θέσεις 801-1000 παγκοσμίως

Στόχος 4 (Ποιοτική Εκπαίδευση): Tο ΔΙΠΑΕ βρίσκεται στις θέσεις 801-1000 παγκοσμίως

Στόχος 16 (Ειρήνη – Δικαιοσύνη και Ισχυροί Οργανισμοί): Tο ΔΙΠΑΕ βρίσκεται στις θέσεις 401-600 παγκοσμίως.

Στον στόχο 8 (Τομέας Εργασίας και Οικονομικής Ανάπτυξης) το Διεθνές Πανεπιστήμιο έλαβε την ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ μεταξύ ΟΛΩΝ των Ελληνικών Πανεπιστημίων.

Την τρίτη καλύτερη βαθμολογία έχει μεταξύ των Ελληνικών Πανεπιστημίων για τον Στόχο 10 (Τομέας Μείωσης Ανισοτήτων), τον Στόχο 16 (Ειρήνη – Δικαιοσύνη και Ισχυροί Οργανισμοί) και τον Στόχο 3 (Τομέας Υγείας και Ποιότητας Ζωής). Επίσης, πέτυχε αξιοσημείωτη βελτίωση της θέσης του στον Στόχο 3 (Τομέας Υγείας και Ποιότητας Ζωής) όπου από την θέση 601-800 βρέθηκε στην θέση 401-600.

Για να δείτε τους δεκαεπτά στόχους για τη βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη (SDGs – Sustainable Development Goals), ακολουθείστε το link που φαίνεται παρακάτω: https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/

Η συμμετοχή των Πανεπιστημίων στην κατάταξη προϋποθέτει την αξιολόγησή τους σε τουλάχιστον 4 από τους 17 στόχους. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται βάση τεκμηριωμένων στοιχείων που παρουσιάζονται από τον φορέα, περιλαμβάνονται σε εκθέσεις ή αφορούν σε διαδικασίες και πολιτικές που αναρτώνται με διαφάνεια στην ιστοσελίδα του και είναι δυνατόν να ελεγχθούν.

Αναλυτικά οι θέσεις όλων των Ελληνικών Πανεπιστημίων:

Θέσεις 301-400: National and Kapodistrian University of Athens

Θέσεις 401-600: University of Crete

Θέσεις 601-800: University of the Aegean, Aristotle University of Thessaloniki, Athens University of Economics and Business, Metropolitan College

Θέσεις 801-1000: International Hellenic University, National Technical University of Athens, University of West Attica

Θέσεις 1001+: Democritus University of Thrace, Hellenic Open University

Η συνεχής βελτίωση της θέσης του Πανεπιστημίου τόσο στην εν λόγω κατάταξη όσο και στις υπόλοιπες διεθνείς λίστες κατάταξης, αποτελεί κεντρικό στόχο του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, στον οποίο συμβάλλει ενεργά όλο το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό του.