Εκπαιδεύσεις προσωπικού και φοιτητών του ΔΙΠΑΕ σε θέματα ποιότητας

Η δράση υλοποιήθηκε από δύο ανάδοχες εταιρίες που προέκυψαν μετά από διαδικασία ανοικτού διαγωνισμού και ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 2023. Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 9 ημερίδες οι οποίες έλαβαν χώρα στις εγκαταστάσεις του ΔΙ.ΠΑ.Ε. στους κόμβους της Θεσσαλονίκης (Σίνδου), Σερρών και Καβάλας. Σε κάθε κόμβο πραγματοποιήθηκαν τρεις ημερίδες στοχευμένες σε διαφορετικές ομάδες συμμετεχόντων

Ομάδα Α: Μέλη ΔΕΠ, στελέχη ηγεσίας του Πανεπιστημίου

Ομάδα Β: Διοικητικό προσωπικό

Ομάδα Γ: Φοιτητές

Οι ημερίδες πραγματοποιήθηκαν στους τρεις κόμβους με ιδιαίτερη επιτυχία στις παρακάτω ημερομηνίες:

Θεσσαλονίκη (Σίνδος): 7, 8 και 9 Μαρτίου 2023

Σέρρες: 4, 5 και 6 Απριλίου 2023

Καβάλα: 9, 10 και 11 Μαΐου 2023

Οι ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν από τους αναδόχους για την διοργάνωση των ημερίδων, ήταν: σχεδιασμός του Έργου, προτάσεις για την αναλυτική θεματολογία, αποστολή στο ΔΙ.ΠΑ.Ε. των παρουσιάσεων και των σεναρίων – ασκήσεων,εγγραφές μέσω ηλεκτρονικής φόρμας οι οποίεςπεριελάμβαναν την δυνατότητα επιλογής συμμετοχής δια ζώσης ή online, διάχυση των προσκλήσεων των ημερίδων στο προσωπικό και στους φοιτητές του ΔΙΠΑΕ, σχεδιασμός και δημιουργία υλικού επικοινωνίας, σχεδιασμός υλικού εκπαίδευσης. Οι ανάδοχοι ήταν επίσης υπεύθυνοι για την παροχή catering και την εγκατάσταση οπτικοακουστικού εξοπλισμού. Κατά τη διάρκεια των Ημερίδων συνεχής τεχνική υποστήριξη από την ομάδα του Ανάδοχου.

Το περιεχόμενο των ημερίδων, ανάλογα με την ομάδα των συμμετεχόντων, αποτελείταν από επιλεγμένα θέματα μεταξύ των παρακάτω:

Ηγεσία

Strategic management

Αξιολόγηση επιδόσεων

Χρηματοδότηση

Παραγωγή και μεταφορά καινοτομίας

Διαχείριση ανθρώπινων πόρων

Διοίκηση ποιότητας

Σύνδεση με αγορά εργασίας

Παράλληλα, κατά την έναρξη κάθε ημερίδας υπήρχε η δυνατότητα επί τόπου εγγραφής, για όσους δεν είχαν εγγραφεί ηλεκτρονικά τις προηγούμενες ημέρες. Κάθε συμμετέχων παραλάμβανε καρτελάκι με τα στοιχεία του και υπέγραφε το σχετικό παρουσιολόγιο μέσω του οποίου έδινε ταυτόχρονα τη συγκατάθεσή του για τη βιντεοσκόπηση.Στο κλείσιμο κάθε Ημερίδας πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονική αξιολόγηση (μέσω Google Forms) της εκπαίδευσης και των εισηγητών, καθώς και πιστοποίηση των συμμετεχόντων των ομάδων Β και Γ. Δεν ακολουθήθηκε διαδικασία πιστοποίησης για τα μέλη ΔΕΠ και τα στελέχη της ηγεσίας του Πανεπιστημίου.

Ανά Ημερίδα, συμμετείχε και πιστοποιήθηκε ανά Ομάδα, ο εξής αριθμός Συμμετεχόντων:

Παρουσίαση ημερίδων στη Θεσσαλονίκη (φωτογραφίες)

Παρουσίαση ημερίδων στην πανεπιστημιούπολη των Σερρών(φωτογραφίες)

Παρουσίαση ημερίδων στην πανεπιστημιούπολη της Καβάλας(φωτογραφίες)