Μηχανολόγος Μηχανικός ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Χημικός Μηχανικός ή συναφής ειδικότητα | ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ)/ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΙΔΕΠ) (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

2022-07-27T16:13:44+03:00Wed, 27 Jul '22|Job posts|

Μηχανολόγος Μηχανικός ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πολιτικός Μηχανικός ή Χημικός Μηχανικός ή Επιστήμη Υπολογιστών ή συναφής ειδικότητα | ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ)/ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΙΔΕΠ) (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

2022-07-27T16:06:42+03:00Wed, 27 Jul '22|Job posts|

Μηχανολόγος Μηχανικός ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Χημικός Μηχανικός ή συναφής ειδικότητα | ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ)/ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΙΔΕΠ) (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

2022-07-27T16:03:40+03:00Wed, 27 Jul '22|Job posts|

Μηχανολόγος Μηχανικός ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πολιτικός Μηχανικός ή Χημικός Μηχανικός ή Επιστήμη Υπολογιστών ή συναφής ειδικότητα | ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ)/ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΙΔΕΠ) (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

2022-07-27T16:00:22+03:00Wed, 27 Jul '22|Job posts|
Go to Top