Ο στρατηγικός ρόλος της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων στην πράσινη μετάβαση της χώρας

Σας προσκαλούμε στην εκδήλωση με θέμα “Ο στρατηγικός ρόλος της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων στην πράσινη μετάβαση της χώρας” με επίτιμο προσκεκλημένο και Εισηγητή τον Δρα. Αρ. Στεφάτο, CEO, Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων, την οποία διοργανώνει το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, στo πλαίσιo του ΠΜΣ «Δίκαιο της Ενέργειας, Επιχειρήσεις, Ρυθμιστική και Ενεργειακή Πολιτική», την Τετάρτη 19/04/2023 και ώρες 18:00-19:00, διαδικτυακά.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας Zoom.

Απαραίτητη η εγγραφή μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: https://e-services.ihu.edu.gr/registration-form/2723/online-form

Γλώσσα εργασιών: ελληνική

Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης σε όσους παρακoλουθήσουν το σύνολο της εκδήλωσης.