ΠΡΑΞΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΙ.ΠΑ.Ε.