Η συμβολή της Ελληνικής ναυτιλίας στη εθνική οικονομία

Σας προσκαλούμε στην εκδήλωση με θέμα “Η συμβολή της Ελληνικής ναυτιλίας στη εθνική οικονομία” με επίτιμο προσκεκλημένο και Εισηγητή τον Δρ. Πάνο Λασκαρίδη, πλοιοκτήτη, Πρόεδρο του Ιδρύματος “Αικατερίνη Λασκαρίδη”την οποία διοργανώνει το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, στo πλαίσιo του ΠΜΣ «Δίκαιο της Ενέργειας, Επιχειρήσεις, Ρυθμιστική και Ενεργειακή Πολιτική», την Τρίτη 21/02/2023 και ώρες 18:00-19:00, διαδικτυακά.
Προλογίζει ο κ. Θεόδωρος Πανάγος, Καθηγητής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας Zoom.
Απαραίτητη η εγγραφή μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: https://e-services.ihu.edu.gr/registration-form/2691/online-form
 
Γλώσσα εργασιών: ελληνική
 
Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης σε όσους παρακoλουθήσουν το σύνολο της εκδήλωσης.