Αιτήσεις των εισακτέων του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 για δωρεάν φοίτηση στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τέλη φοίτησης του Τμήματος Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών, της Σχολής Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών, του Πανεπιστημιακού Κέντρου Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών