Πρόσληψη Ακαδημαϊκού Υπότροφου για το Ακαδημαϊκό έτος 2022 -23 στο Γνωστικό Αντικείμενο: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ/ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ