‘Προηγμένη πρακτική διαχείρισης καινοτομιών και σχεδιαστικής λογικής’, Τρίτη 21/06/2022 και ώρα 18:00 στα γραφεία του @OKThess.

Ομιλητής της εκδήλωσης

Δρ Φώτης Φιλιππόπουλος

Ειδικός εταιρικής καινοτομίας βραβευμένος με European Associations Award για έρευνα, Ιδρυτή της CuriousInc., Επισκέπτη καθηγητή στη διδακτορική σχολή του POLIMI και στο Δι.Πα.Ε. και μέντορας @solvemit του ΜΙΤ.

Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται από το #IHU_MSc_in_Strategic_Product_Design, Διεθνές Πανεπιστήμιο της ΕλλάδοςDMMC – Digital Manufacturing and Materials Characterization Lab, Δήμος Θεσσαλονίκης, SKG Makers με υποστηρικτή το OK!Thess.

Περιεχόμενο ομιλίας

Η ομιλία του Δρ Φώτη Φιλιππόπουλου θα περιέχει ένα σημαντικό αριθμό κρίσιμων γνώσεων, καθώς και έννοιες και πρακτικές από παγκόσμια οπτική γωνία, σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης προκλήσεων στην ανάπτυξη και διαχείριση επιτυχημένης τεχνολογικής και προϊοντικής στρατηγικής, ενόψει μεταβαλλόμενων αγορών, τεχνολογιών και ζήτησης.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στους τρόπους διασύνδεσης των τεχνολογιών και προϊόντων με την επιχειρηματική στρατηγική και την έρευνα και το περιεχόμενο είναι ιδιαίτερα σχετικό με την εποχή της πληροφορίας και την παγκόσμια οικονομία.

Ενδεικτικά θα περιλαμβάνει:

  • Την επιστήμη πίσω από την έννοια της καινοτομίας και της σχεδιαστικής σκέψης (design thinking)
  • Τη διασύνδεση των επαγωγικών μεθόδων και της παραγωγικής συλλογιστικής στην επιστημονική διαδικασία πίσω από τη διαχείριση των καινοτομιών
  • Εξελιγμένες μεθόδους έρευνας και τα στάδια της
  • Την παράδοξη πρόκληση του Δυϊσμού
  • Τη δυναμική της τεχνολογικής αλλαγής και τον εντοπισμό ευκαιριών στις ασυνέχειες
  • Τεχνολογική χαρτογράφηση και δημιουργία ισχυρής αρχιτεκτονικής προϊόντων
  • Πως κάποιες από τις πιο γρήγορα αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις στον κόσμο ανακαλύπτουν νέες πηγές κερδοφορίας και αλλάζουν τους όρους του παιχνιδιού.

Με τα δεδομένα στο παγκόσμιο επιχειρηματικό σκηνικό να μεταβάλλονται συνεχώς οι προκλήσεις για τα στελέχη και τις επιχειρήσεις συνεχώς εντείνονται. Όλες οι ανωτέρω κρίσιμες έννοιες, αποδεδειγμένες θεωρίες, πρακτικές και στρατηγικές που θα αναλυθούν κατά τη διάρκεια της ομιλίας θα αναδείξουν το πνευματικό βάθος που απαιτείται για την καινοτομία και θα δώσουν απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με τους τρόπους επιβίωσης και ανάπτυξης των επιχειρήσεων.