Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος των εισακτέων Ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 για δωρεάν φοίτηση στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος των εισακτέων Ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 για δωρεάν φοίτηση στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας, της Σχολής Επιστήμης και Τεχνολογίας, του Πανεπιστημιακού Κέντρου Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας

Υποβολή αιτήσεων μέχρι τις 22-01- 2024, ώρα 14:00 μ.μ στο σύνδεσμο      https://webforms.ihu.gr/