Προκήρυξη επιλογής υποψηφίων για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας