Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος των εισακτέων του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 για δωρεάν φοίτηση στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών, της Σχολής Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών, του Πανεπιστημιακού Κέντρου Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών.
Παράταση της αρχικής προθεσμίας (4-12-2023) υποβολής αιτήσεων για πλήρη απαλλαγή τελών φοίτησης, μέχρι 11-12-2023, 14:00.
Εxtension of the initial deadline (4-12–2023) for submitting applications for a full tuition fee waiver until 11-12-2023
Συνημμένα:
2. ΦΕΚ 4837 Β /01.08.2023: Εθνικό διάμεσο ισοδύναμο εισόδημα
3. ΦΕΚ 4899 Β /16.09.2022: Ρύθμιση θεμάτων δωρεάν φοίτησης σε ΠΜΣ