ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών και των αναπληρωτών τους στη Συνέλευση του Τμήματος ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ της Σχολής ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΚΕΔΙΠΣ) του ΔΙ.ΠΑ.Ε.