Συνεργασία μεταξύ του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Δίκαιο της Ενέργειας, Επιχειρήσεις, Ρυθμιστική και Ενεργειακή Πολιτική» του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος και της ΡΑΑΕΥ

Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε την έναρξη της συνεργασίας μεταξύ του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) MSc in Energy Law, Business, Regulation and Policy  («Δίκαιο της Ενέργειας, Επιχειρήσεις, Ρυθμιστική και Ενεργειακή Πολιτική») του Τμήματος Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημιακού Κέντρου Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος και της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ).

Το Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν την Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου 2023 εκ μέρους της ΡΑΑΕΥ ο Πρόεδρος της, Αναπλ. Καθ. Αθανάσιος Δαγούμας και  εκ μέρους του ΠΜΣ ο Διευθυντής του, Αναπληρωτής Καθηγητής, Κομνηνός Κόμνιος.

Το κοινό σχέδιο δράσης των δύο μερών περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη συνεργασία σε ακαδημαϊκές και επιστημονικές δράσεις, το σχεδιασμό ή τη δημιουργία κοινών συγχρηματοδοτούμενων δράσεων ή προγραμμάτων και την υποστήριξη ερευνητικών δραστηριοτήτων πεδίου Διπλωματικών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών, τα θέματα των οποίων εμπίπτουν στη θεματική περιοχή του δικαίου και των οικονομικών της ενέργειας.

Στην υπογραφή του Μνημονίου, παρευρέθηκαν ο Αντιπρόεδρος του Κλάδου Ενέργειας της ΡΑΑΕΥ, κ. Δημήτριος Φούρλαρης, ο Αντιπρόεδρος του Κλάδου Υδάτων της ΡΑΑΕΥ, κ. Δημήτριος Ψυχογυιός και τα μέλη της Ολομέλειας της ΡΑΑΕΥ, κ. Στέφανος Μανιάς, κ. Δημήτρης Παπαντώνης και κ. Κων/νος Τσιμάρας

Ο Πρόεδρος της ΡΑΑΕΥ, Αναπλ. Καθ. Αθανάσιος Δαγούμας δήλωσε μετά την υπογραφή του μνημονίου: «Η ΡΑΑΕΥ δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην επιστημονική και ακαδημαϊκή κοινότητα κι επιζητεί τη συνεργασία μαζί της με γνώμονα την προαγωγή και την ανάπτυξη καινοτόμων ερευνών στον τομέα της ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτό αποτελεί χαρά μας η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος».

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής Κομνηνός Κόμνιος σημείωσε: «Αποτελεί μεγάλη μας τιμή η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας με τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων. Την Ρυθμιστική Αρχή που αποτελεί εδώ και χρόνια πυλώνα του ενεργειακού κλάδου στη χώρα μας και που θα αποτελέσει λίαν συντόμως ένα σημαντικό ρυθμιστικό πυλώνα για τους κλάδους των αποβλήτων και των υδάτων».

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ κ. Κόμνιος ευχαριστεί τον Πρόεδρο της ΡΑΑΕΥ, κ. Δαγούμα για την τιμή και την εμπιστοσύνη τονίζοντας την προστιθέμενη αξία που θα αποφέρει η συνεργασία στο Πρόγραμμα Σπουδών MSc in Energy Law, Business, Regulation and Policy  του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος και στους φοιτητές του.