Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη διευθυντή του εργαστηρίου “Ψηφιακής κατασκευής και χαρακτηρισμού υλικών” του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημιακού Κέντρου Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος