Πρόσκληση Δημόσιας Υποστήριξης Διδακτορικής Διατριβής

Την ημέρα Τρίτη 23/5/2023 και ώρα 09:30 π.μ., ο Υποψήφιος Διδάκτορας του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας, της Σχολής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ) κ. Νικόλαος Κλαδοβασιλάκης, θα υποστηρίξει τη διδακτορική του διατριβή με θέμα: “Novel Architected Materials for Advanced Topology Optimization Utilizing Additive Manufacturing Technologies” που εκπονήθηκε υπό την επίβλεψη του Ανπλ. Καθηγητή, Δημητρίου Τζέτζη.