“Ξέπλυμα χρήματος” – Ιστορική αναδρομή, σκοπός, δομή και λειτουργία της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες

Σας προσκαλούμε στην εκδήλωση με θέμα: “Ξέπλυμα χρήματος” – Ιστορική αναδρομή, σκοπός, δομή και λειτουργία της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, με επίσημο προσκεκλημένο και Εισηγητή τον κ. Χαράλαμπο Βουρλιώτη, Πρόεδρο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, Επίτιμο Αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, την οποία διοργανώνει το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, υβριδικά, τη Δευτέρα 13/03/2023 και ώρες 12:00-14:00 στις εγκαταστάσεις του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, Θέρμη-Θεσσαλονίκη (αίθουσα Β1).
Θα ακολουθήσει συζήτηση.
Συντονίζει ο Αθανάσιος Καΐσης, Πρόεδρος της ΔΕ του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί υβριδικά (δια ζώσης και μέσω της πλατφόρμας Zoom).
 
Απαραίτητη η εγγραφή μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: https://e-services.ihu.edu.gr/registration-form/2704/online-form
Με την ολοκλήρωση της εγγραφής σας, θα λάβετε αυτόματα το σύνδεσμο (zoom link) για την παρακολούθηση της εκδήλωσης.
 
Θα χορηγηθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης από το ΔΙΠΑΕ σε όσους παρακολουθήσουν το σύνολο της εκδήλωσης.
 
Γλώσσα εργασιών: ελληνική