Βασικές δεξιότητες Κυβερνοασφάλειας – Essential Cybersecurity Skills

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (Δι.Πα.Ε.) και το MSc in Cybersecurity της Σχολής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημιακού Κέντρου Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών του Δι.Πα.Ε. σας προσκαλούν στην εκδήλωση με θέμα:

Βασικές δεξιότητες Κυβερνοασφάλειας

  • Ποιες είναι οι απαραίτητες δεξιότητες ενός στελέχους κυβερνοασφάλειας?
  • Ποιο είναι το προφίλ του ιδανικού υποψηφίου?

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2023, 18:00 – 20:00 στις εγκαταστάσεις του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Αίθουσα Α5) στην Θέρμη, Θεσσαλονίκη. Υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης της εκδήλωσης μέσω zoom.

Οι προσκλεκλημένες εταιρείες θα μας αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους στον χώρο της Κυβερνοασφάλειας και μέσα από την παρουσίαση αυτή θα αναδείξουν ποιες είναι οι επιθυμητές δεξιότητες που ιδανικά θα ήθελαν να έχει ένα μελλοντικό τους στέλεχος.

Στην εκδήλωση θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες ομιλίες:

  • Σταυρίδης Κυριάκος | Deloitte
  • Μπαλτζής Σωκράτης, Γρένδας Δημήτριος | DTS Cloud Security
  • ‎Συντίλα Κωνσταντίνα  | Cisco DT&S
  • Χατζηπαπάς Αρης | CBS-LAN
  • Αλεβιζόπουλος Άγγελος | Innosec
  • Τσάτης Ευάγγελος | Dataways
  • Ραψομανικης Αλεξανδρος  | NVISO Security

Σημείωση: Οι συμμετέχοντες θα έχουν την δυνατότητα να έρθουν σε προσωπική επικοινωνία με τις παραπάνω εταιρείες και να συνομιλήσουν μαζί τους για μελλοντική συνεργασία.