Διαχείριση του ιδιωτικού χρέους: εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών του Ν. 4738/2020 στην πράξη

Σας προσκαλούμε στην εκδήλωση με θέμα “Διαχείριση του ιδιωτικού χρέους: εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών του Ν. 4738/2020 στην πράξη” με επίσημη προσκεκλημένη και Εισηγήτρια την Καθηγήτρια Χαρίκλεια Απαλαγάκη, Acting Γενική Διευθύντρια της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζώντην οποία διοργανώνει το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος στο πλαίσιο του ΠΜΣ “LLM in Transnational and European Commercial Law, Banking Law, Arbitration/Mediation”, διαδικτυακά, την Πέμπτη 15/12/2022 και ώρες 17:30-18:30.
Προλογίζει η Καθηγήτρια Καλλιόπη Μακρίδου, Αντιπρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας Zoom.
Απαραίτητη η εγγραφή μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: https://e-services.ihu.edu.gr/registration-form/2652/online-form
 
Γλώσσα εργασιών: ελληνική
 
Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης σε όσους παρακoλουθήσουν το σύνολο της εκδήλωσης.