Η Θάμαρ της Γεωργίας (1184-1213) και η αυτοκρατορία της Τραπεζούντας