Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης των ΠΜΣ της ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ