Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη ακαδημαϊκών υποτρόφων – Γνωστικό Αντικείμενο: Ανάλυση επιχειρήσεων, διαχείριση πληροφοριών και λήψη αποφάσεων