Εφαρμογές Προγράμματος Συμμόρφωσης κατά το ΓΚΠΔ (GDPR) και το Ν. 4001/2011 για τη λειτουργία των Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου – Το παράδειγμα της ΕΔΑ Αττικής