Βιωσιμότητα και Εταιρική Διακυβέρνηση στην Ελληνική Κεφαλαιαγορά

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος σας προσκαλεί στην εκδήλωση με θέμα Βιωσιμότητα και Εταιρική Διακυβέρνηση στην Ελληνική Κεφαλαιαγορά” (Sustainability and Corporate Governance in the Greek Capital Market) η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 26 Μαΐου 2021, 18:00-20:00 (μέσω ΖΟΟΜ).

Η φιλοσοφία ESG (Environment, Social, Governance) διαπερνά εταιρίες, επενδυτές, χρηματοοικονομικούς ενδιάμεσους και έχει καταστεί δυναμικό στοιχείο βιωσιμότητας στο σύγχρονο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Η ελληνική κεφαλαιαγορά και το εγχώριο τραπεζικό σύστημα προσαρμόζονται στις ταχύτατες αλλαγές που φέρνει η ανάδειξη της βιωσιμότητας και της εταιρικής διακυβέρνησης ως κορυφαίων εννοιών για την επιχειρηματικότητα σήμερα. Η τρέχουσα υγειονομική κρίση και οι οικονομικές προσαρμογές που λαμβάνουν χώρα λόγω της μακράς οικονομικής κρίσης δημιουργούν ευκαιρίες αλλά και εμπόδια στην προσπάθεια των παραγόντων της ελληνικής αγοράς να ακολουθήσουν τις διεθνείς εξελίξεις. Ανακύπτουν επομένως τα ακόλουθα ερωτήματα.

– Οι αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο φέρνουν πιο κοντά τις ελληνικές επιχειρήσεις σε αυτούς τους στόχους;
– Πώς μπορεί η ελληνική κεφαλαιαγορά να επιτύχει ταχείς ρυθμούς ανάπτυξης υιοθετώντας ουσιαστικά τις διεθνείς τάσεις στο ESG και την εταιρική διακυβέρνηση;
– Ποιες αλλαγές απαιτούνται σε επίπεδο reporting των επιχειρήσεων για να μπορούν οι επενδυτές διεθνώς να διαμορφώσουν ουσιαστική εικόνα για την προσαρμογή του εγχώριου χρηματοπιστωτικού συστήματος στους στόχους αυτούς;

Ομιλητές: 

    • Παναγιώτης ΒαλαντάσηςΔιευθύνων Εταίρος Aegean Experts and ESG Committee Hellenic Association of Risk Managers (H.A.RI.MA), 
    • Ανδρέας Κουτούπης, Associate Professor of Financial Accounting, University of Thessaly & Chairman, KnR Governance, Risk, Compliance & Internal Audit Services, 
    • Δημήτριος Κουφόπουλος, Founder of the Hellenic Observatory of Corporate Governance (HOCG) and Director of the Online Global MBA Programs, V. Professor Queen Mary Uni, Honorary Research Fellow at Birkbeck University, 
    • Γιάννος Μιχόπουλος, Chairman of BoD, DESFA.  

Συντονισμός: 

Στέργιος Λεβέντης, Professor, International Hellenic University, Member of the Managing Board of IHU, Director MSc in Banking and FinanceMSc in International AccountingAuditingand Financial ManagementExecutive MBA, School of Humanities, Social Sciences & Economics.  

Γλώσσα εκδήλωσης: Ελληνικά

Δηλώστε συμμετοχή  εδώ