Βιοασφάλεια και COVID-19: Προκλήσεις και Στρατηγικές Αντιμετώπισης

Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Βιοασφάλειας (ΕΕΒ) και το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών MSc in Bioeconomy: Biotechnology and Law του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος είναι στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουν ότι την Τρίτη 25 Μαΐου, 18:00-20:00 οργανώνουν το  webinar ‘Βιοασφάλεια και COVID-19: Προκλήσεις και Στρατηγικές Αντιμετώπισης”  που αφορά τις προκλήσεις και τις στρατηγικές αντιμετώπισης των βιολογικών κινδύνων στα κλινικά εργαστήρια την εποχή της πανδημίας COVID-19.

Ιδιαίτερα σήμερα στην μέση της πανδημίας COVID-19 πρέπει να προσαρμόζουμε τις στρατηγικές συνέχεια, για να διατηρήσουμε την ικανότητά μας να διαχειριζόμαστε με ασφάλεια τον αριθμό των δειγμάτων σε καθημερινή βάση, γιατί ο πραγματικός κίνδυνος επηρεάζεται από το είδος του παράγοντα, τις διαδικασίες που ακολουθούνται, την εκπαίδευση του προσωπικού και τα μέτρα ατομικής προστασίας.

Ο στόχος του webinar είναι να δοθεί μια επισκόπηση των προκλήσεων που υπάρχουν, της κατάλληλης μεθοδολογίας αξιολόγησης βιολογικών κινδύνων και του προσδιορισμού των σωστών μέτρων ελέγχου, χρησιμοποιώντας μια συστηματική προσέγγιση βάση επικινδυνότητας και με σαφείς προτεραιότητες την επικοινωνία και τη συνεργασία. Ο τελικός σκοπός είναι η ελαχιστοποίηση σε αποδεκτά επίπεδα των κινδύνων και των πιθανών εργαστηριακών λοιμώξεων, καθώς και η βελτίωση της ποιότητας των διαγνωστικών αναλύσεων.

Θεματολογία

Διονύσης Βούρτσης:  Γενικές Αρχές Βιοασφάλειας και εκτίμησης Βιολογικών Κινδύνων

Κυριακή Τρυφινοπούλου: Κλινικό Εργαστήριο και θέματα Βιοασφάλειας κατά την πανδημία COVID-19

Κωνσταντίνος Ντελέζος: Υγιεινολογική διαχείριση χώρων και εξοπλισμού εργαστηρίων σε εποχή πανδημίας

Τάκης Βιδάλης: Βιοασφάλεια στις κλινικές δοκιμές: το νομικό πλαίσιο

Ομιλητές

Κυριακή Τρυφινοπούλου
Ιατρός Βιοπαθολόγος, MD, MPH, PhD
Μικροβιολόγος Δημόσιας Υγείας (EUPHEM Allumna)
Προϊσταμένη Κεντρικού Εργαστηρίου Δημόσιας Υγείας
Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας

Τάκης Βιδάλης, Δρ.Ν.
Επιστ. συνεργάτης Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής και Τεχνοηθικής
EC Expert
Συντονιστής BioMedLex

Κωνσταντίνος Ντελέζος
Υγιεινολόγος Msc, PhDc
Λέκτορας Υγιεινής
Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Διονύσης Βούρτσης
Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων, MSc
Υποψήφιος Διδάκτορας ΠΑΔΑ, Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών
Διεθνείς Πιστοποιήσεις IFBA: Biorisk Management, Biosecurity, Biocontainment & BSC
Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Εταιρείας Βιοασφάλειας (ΕΕΒ)
Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Ευρωπαϊκού Συλλόγου Βιοασφάλειας (EBSA)
Υπεύθυνος Σχεδιασμού & Επικοινωνίας Διεθνούς Ομοσπονδίας Βιοασφάλειας (IFBA)

Συντονιστές

Διονύσιος Βούρτσης
Νικόλαος Μονοκρούσος (Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστημιακό Κεντρο Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος)

Δηλώστε την συμμετοχή σας εδώ.