Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη επιστημόνων στη Σχολή Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, σύμφωνα με το ΠΔ 407/80