ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΑ MSc in Data Science, MSc in Cybersecurity, MSc in Mobile and Web Computing, MSc in Information and Communication Technology Systems, MSc in e-Business and Digital Marketing και MSc in Smart Cities and Communities ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Δείτε λεπτομέρειες εδώ: https://www.ihu.gr/posts/post-8271