Πρόγραμμα Ανταλλαγών Erasmus + / MiMO

Προγράμματα κινητικότητας Erasmus +

Οι μετακινήσεις μέσω του προγράμματος Erasmus αφορούν σπουδές, πρακτική άσκηση ή απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας πριν την απόκτηση τίτλου σπουδών “after placement”.

 • Προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus για σπουδές:
 • Ο φοιτητής θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο 2ο ή μεγαλύτερο εξάμηνο σπουδών
 • Ο αριθμός μη ολοκληρωμένων μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών του, να καλύπτει μαθήματα ενός τουλάχιστον εξαμήνου
 • Να έχουν διευκρινιστεί τα μαθήματα που θα παρακολουθήσει στο Ίδρυμα υποδοχής
 • Οι διδακτικές μονάδες που θα λάβει από τα μαθήματα που θα παρακολουθήσει να είναι τουλάχιστον 20.
 • Προϋποθέσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα Εrasmus για Πρακτική άσκηση

Οι προϋποθέσεις που έχουν οριστεί από το πρόγραμμα σπουδών ισχύουν και στην περίπτωση διεξαγωγής της πρακτικής άσκησης μέσω του Προγράμματος Erasmus. Η πρακτική άσκηση με το πρόγραμμα Erasmus μπορεί να αφορά μετακίνηση διάρκειας 3 ή 6 μηνών.

 • Προϋποθέσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα After Placement

Προκειμένου ο φοιτητής να αιτηθεί για after placement θα πρέπει:

 • Να έχει ολοκληρώσει όλες του τις ακαδημαϊκές υποχρεώσεις εκπαίδευσης στο Τμήμα
 • Να μην έχει καταθέσει αίτηση απόκτησης πτυχίου

Το Γραφείο του Τμήματος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Προγραμμάτων Θεσσαλονίκης του Διεθνούς Πανεπιστημίου (έδρα Σίνδος) είναι υπεύθυνο για τις διαδικασίες αιτήσεων και διαχείρισης της κινητικότητας φοιτητών και μελών ΔΕΠ και σε συνεργασία με την επιτροπή Erasmus του Τμήματος διεξάγει τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την ομαλή διεξαγωγή του προγράμματος κινητικότητας.

Στην ιστοσελίδα https://www.ihu.gr/monades/intprogrs βρίσκονται αναλυτικά οι πληροφορίες για τη διαδικασία μετακίνησης, τα συνεργαζόμενα ιδρύματα, τις επιτροπές Erasmus ανά Τμήμα, τα ειδικά έντυπα μετακίνησης κ.τ.λ.. Οι φοιτητές/ήτριες αιτούνται για κινητικότητα συμπληρώνοντας το ειδικό έντυπο κινητικότητας και επισυνάπτουν τα σχετικά δικαιολογητικά (τίτλοι πτυχίων ξένων γλωσσών, αναλυτική βαθμολογία κ.τ.λ) Oι αιτήσεις υποβάλλονται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες που ανακοινώνονται σε ιδρυματικό επίπεδο ανά εξάμηνο προς την επιτροπή Erasmus του Τμήματος. Κατόπιν γίνεται αξιολόγηση και κατάταξή των υποψηφίων φοιτητών για μετακίνηση σε σειρά προτεραιότητας ανά κατηγορία μετακίνησης (σπουδές, πρακτική άσκηση ή after placement).

Η επιτροπή είναι υπεύθυνη να ενημερώσει τους φοιτητές/ήτριες για τις μετακινήσεις, τις συνεργασίες με άλλα ιδρύματα στο εξωτερικό, να τους ενισχύσει στην προσπάθεια εύρεσης θέσης Π.Α. στο εξωτερικό, να απαντά σε πιθανές απορίες σχετικά με την  συμπλήρωση της αίτησής τους, για τη διαμόρφωση – έλεγχο του Learning agreement, την υπογραφή σχετικών εγγράφων, να εποπτεύσει και να εγκρίνει τη μετακίνηση για σπουδές, για πρακτική άσκηση ή για after placement.

Το Τμήμα Μαιευτικής έχει συνάψει διμερή συμφωνία για κινητικότητα φοιτητών/τριών & ακαδημαικού προσωπικού με τα ακόλουθα Πανεπιστήμια:

Χώρα Πανεπιστήμιο Κωδικός
Βέλγιο Karel De Grote-Hogeschool, ANTWERPEN- Belgium B ANTWERP 59
Βέλγιο Thomas More Kempen, Geel, Belgium B GEEL 07
Βέλγιο Haute Ecole de Namur Liege-Luxembourg, Belgium B NAMUR 15
Βουλγαρία Medical University – Sofia BG SOFIA 11
Κύπρος Frederick University Cyprus, Nicosia-Cyprus CY NICOSIA 23
Κύπρος European University Cyprus, Cyprus CY NICOSIA 24
Εσθονία Tallinn Health Care College, Estonia EE TALLINN 12
Γαλλία Universite d’ Auvgerne Clermont 1, France F CLERMON 01
Σουηδία University of Gothenburg (Staff mobility only) S GOTEBOR 01
Φιλανδία NOVIA University of Applied Sciences, Vaasa – Finland SF VAASA 13
Τουρκία Akdeniz University, Turkey TR ANTALYA 01
Τουρκία Adnan Menderes University, Turkey TR AYDIN 01


Σχολιασμός από μετακίνηση με Erasmus – After Placement απόφοιτης του Τμήματος.


Πρόγραμμα “Midwives Moving On” (MIMO)

Το Τμήμα μας κατά το Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 πήρε μέρος στο πρόγραμμα “Midwives Moving On” (MIMO).Το πρόγραμμα στηρίζεται στην ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών ανάμεσα σε ερευνητικά & πανεπιστημιακά ιδρύματα της Ευρώπης και της Αυστραλίας. Οι κύριοι στόχοι του προγράμματος αφορούν την συγκριτική αξιολόγηση και υιοθέτηση καλών μαιευτικών πρακτικών, την ανταλλαγή – κινητικότητα φοιτητών & διδακτικού επιστημονικού προσωπικού μεταξύ των Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, την ανάπτυξη διαφόρων μαθησιακών & ερευνητικών προγραμμάτων.

Τα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια είναι στο Πρόγραμμα “MIMO’’:

 • Haute Ecole de Namur Liège Luxembourg, BELGIUM
 • University of Brighton, ENGLAND
 • Karel de Grote University College, Antwerpen, BELGIUM
 • Mälardalen University, SWEDEN
 • JAMK University of Applied Sciences, Jyväskylä, FINLAND
 • ECU Australia
 • Tallinn Health Care College Estonia (THCC)
 • Επίσης διαθέτει διμερείς συνεργασίες και υπάρχει κινητικότητα Λεκτόρων και Επίκουρων καθηγητών σε συνέδρια Μαιευτικής στο Εξωτερικό με συμμετοχή τους με ανακοινώσεις και επιστημονικές εργασίες.

Επιτροπή Erasmus

 1. Αντωνάκου Αγγελική
 2. Ταουσάνη Ελευθερία
 3. Μπουρουτζόγλου Μαρία

Επιτροπή MiMO

 1. Ταουσάνη Ελευθερία
 2. Αντωνάκου Αγγελική
 3. Κούκου Ζωή