Διοικητική Δομή Τμήματος Μαιευτικής

Α. Πρόεδρος Τμήματος: Αντωνάκου Αγγελική, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

Aναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος: Παπασωζομένου Παναγιώτα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Β. Γραμματεία Τμήματος – Διοικητικό Προσωπικό

  1. Υπεύθυνη Διοικητικών: Τσολερίδου Παναγιώτα
  2. Υπεύθυνη Σπουδαστικών: Τάτσου Αγγελική