Μήνυμα Προέδρου

Αγαπητές φοιτήτριες/ αγαπητοί φοιτητές,

Το Τμήμα Μαιευτικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της
Ελλάδος σας καλωσορίζει στην ακαδημαϊκή του κοινότητα. Εκ μέρους των μελών του
μόνιμου Διδακτικού Προσωπικού του Τμήματος, των εξωτερικών συνεργατών και του
Διοικητικού Προσωπικού σας συγχαίρουμε για την επιτυχία σας να ενταχθείτε στη δυναμική
φοιτητική μας κοινότητα.
Το Τμήμα Μαιευτικής, στο οποίο επιλέξατε να φοιτήσετε, έχει μία μακρά ιστορία 30 ετών
στο χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης, ενώ ως πανεπιστημιακό τμήμα εντάχθηκε στο Διεθνές
Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔιΠαΕ) το 2019 (Ν. 4610/2019). Έκτοτε, το Τμήμα Μαιευτικής,
βρίσκεται ανάμεσα στα πιο υψηλόβαθμα και περιζήτητα τμήματα του Πανεπιστημίου μας.
Σκοπός του Τμήματος Μαιευτικής του ΔιΠαΕ είναι η υψηλού επιπέδου θεωρητική και
κλινική εκπαίδευση των φοιτητών/ φοιτητριών στην επιστήμη της Μαιευτικής (Midwifery
Science), η οποία είναι σαφώς αναγνωρισμένη, διακριτή και αυτόνομη επιστήμη τόσο στην
Ελλάδα όσο και σε διεθνές επίπεδο. Η Μαιευτική ως αυτοδύναμος κλάδος των Επιστημών
Υγείας, αναπτύσσεται µε μεγάλη ταχύτητα σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες, αποδεικνύοντας
την αναγκαιότητα, την απήχηση και την καταξίωση του κλάδου των Μαιών/Μαιευτών τόσο
σε πολιτικο- κοινωνικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο.
Το Μαιευτικό επάγγελμα έχει μακρά ιστορία και αναγνώριση. Ήδη από την αρχαιότητα, οι
Μαίες ήταν σεβάσμια πρόσωπα της κοινωνίας, με την πιο χαρακτηριστική μορφή εκείνης
της Φαιναρέτης, της μητέρας του μεγάλου φιλοσόφου Σωκράτη, η οποία τον επηρέασε τόσο
όσο να ονομάσει τη γνωστή διαλεκτική του μέθοδο ‘Μαιευτική’. Στην πορεία των ετών οι
Μαίες προσέφεραν τα μέγιστα στην Ελληνική κοινωνία, προσφέροντας τις υπηρεσίες τους
ακούραστα σε κάθε πόλη, κωμόπολη και απομακρυσμένο χωριό. Με την ίδρυση του
πρώτου ελληνικού κράτους, ιδρύθηκε η Πρώτη Σχολή «Χειρουργίας, Φαρμακευτικής και
Μαιευτικής» το 1834, και το 1838 η πρώτη αυτόνομη Σχολή Μαιών στο Κρατικό Μαιευτήριο
Αθηνών. Η πορεία της κατοχύρωσης της εκπαίδευσης των Μαιών στη χώρα μας ήταν
συνεχής και εξελικτική.
Σήμερα, το Τμήμα Μαιευτικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, προσφέρει
υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκές γνώσεις και καλλιεργεί τις σημαντικές κλινικές δεξιότητες
που οφείλουν να έχουν οι αυριανές Μαίες και οι αυριανοί Μαιευτές τόσο ως πλήρως
ανεξάρτητοι επιστήμονες υγείας, σύμφωνα με τα κατοχυρωμένα επαγγελματικά τους
δικαιώματα, όσο και ως μέλη σύγχρονων διεπιστημονικών ομάδων σε καίριες θέσεις. Μέσα
από μεθόδους φοιτητοκεντρικής μάθησης καλλιεργείται παράλληλα το πνεύμα της
ομαδικότητας, της συνεργασίας, του σεβασμού, της αλληλεγγύης, της ενσυναίσθησης αλλά
και της δυναμικής που απαιτείται στη λήψη κρίσιμων αποφάσεων.
Το επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Μαιευτικής περιλαμβάνει τόσο
θεωρητικά μαθήματα όσο και εργαστηριακά/ κλινικά μαθήματα που πραγματοποιούνται
στους χώρους του Πανεπιστημίου μας αλλά και στις συνεργαζόμενες κλινικές δομές στη
Θεσσαλονίκη. Έχουμε μεριμνήσει ώστε το πρόγραμμα σπουδών στο Τμήμα μας, να καλύπτει
ένα ευρύτατο φάσμα επιστημονικών γνώσεων και δεξιοτήτων στους τομείς της Μαιευτικής

Επιστήμης (Midwifery Science), της Νεογνικής Φροντίδας, της Γυναικολογικής φροντίδας,
των Αναπαραγωγικών δικαιωμάτων και της Προαγωγής της Υγείας της Γυναίκας και της
οικογένειας, του Οικογενειακού Προγραμματισμού αλλά και της Έρευνας σε καίριους τομείς
των επιστημών υγείας, δίνοντας τα απαραίτητα εφόδια στους φοιτητές/ στις φοιτήτριές μας
για το μέλλον τους. Το πρόγραμμα σπουδών συμβαδίζει με τα πλέον σύγχρονα
προγράμματα των αντίστοιχων τμημάτων Μαιευτικής στην Ευρώπη, ακολουθεί τις διεθνείς
επιστημονικές εξελίξεις και εναρμονίζεται πλήρως με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες
1980/154/ΕΟΚ, 1980/155/ΕΟΚ,36/2005/ΕΚ (εθνικό δίκαιο ΠΔ 38/2010) και 55/2017/ΕΚ
(εθνικό δίκαιο ΠΔ 51/2017) και συνεπώς οι απόφοιτοί μας μπορούν να εργασθούν ή να
συνεχίσουν τις σπουδές τους σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιθυμούν.
Τα μέλη ΔΕΠ όσο και οι εξωτερικοί μας συνεργάτες συμβάλλουν ώστε οι φοιτητές και οι
φοιτήτριές μας, να αναπτύξουν οργανωμένο τρόπο σκέψης, δημιουργικό πνεύμα, κριτική
αντίληψη και ικανότητες σχεδιασμού και εφαρμογής ερευνητικών πρωτοκόλλων στον τομέα
της υγείας. Στόχος μας είναι οι απόφοιτοί μας να χαίρουν αναγνώρισης και επιτυχίας σε
όποιον επαγγελματικό χώρο επιλέξουν να εργασθούν ή/και να συνεχίσουν τις
μεταπτυχιακές και διδακτορικές τους σπουδές. Ήδη απόφοιτοί μας εργάζονται σε
σημαντικές θέσεις στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, τόσο σε κλινικές δομές όσο και σε μεγάλα
πανεπιστημιακά ιδρύματα.
Σε ένα υπέροχο περιβάλλον, αυτό της όμορφης πόλης της Θεσσαλονίκης, σε ένα
Πανεπιστημιακό Ίδρυμα με έντονη εξωστρέφεια και συνεργασίες με ιδρύματα του
εξωτερικού, σε ένα Τμήμα που θα γνωρίσετε εκ των έσω την ουσία της Μαιευτικής
Επιστήμης, με μία ενεργητική και υποστηρικτική φοιτητική κοινότητα, σας καλωσορίζω και
σας εύχομαι να έχετε υπέροχα φοιτητικά χρόνια και μία επιτυχημένη ακαδημαϊκή πορεία.

Η Πρόεδρος του Τμήματος Μαιευτικής

Αγγελική Α. Αντωνάκου
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια