Κλινική Άσκηση

Οι κανόνες που προβλέπονται και αναγράφονται στο βιβλιάριο κλινικής άσκησης, στοχεύουν στην ομαλή εξοικείωση και ενσωμάτωση  των φοιτητών στην άσκηση μαιευτικής φροντίδας, στην εφαρμογή διαδικασιών υπό εποπτεία και υποστήριξη, αλλά και εξάσκηση σε ολοκληρωμένα σχεδία διεργασιών μαιευτικής φροντίδας.

Οι φοιτητές καλούνται να αναπτύξουν κλινικές, οργανωτικές, διοικητικές, συμβουλευτικές και «ήπιες» (soft skills) δεξιότητες μαιευτικής φροντίδας, τις οποίες θα εφαρμόσουν ως μελλοντικοί επαγγελματίες υγείας στον επιστημονικό πεδίο της Μαιευτικής (Midwifery). Επίσης καλούνται να καλλιεργήσουν συνεργατικό πνεύμα, υπευθυνότητα, σεβασμό στη φροντίδα, πνεύμα ενάντια σε κάθε διάκριση, προστασία στην ιδιωτικότητα και τα προσωπικά δεδομένα, σύμφωνα με τις αρχές της δεοντολογίας στο χώρο της υγείας αλλά και τους κανονισμούς των Μονάδων υγείας, τον κανονισμό λειτουργίας του  Τμήματος Μαιευτικής και του Διεθνούς Πανεπιστήμιου της Ελλάδος.


Προσβασιμότητα στις Δομές Υγείας

Λεωφορεία του ΟΑΣΘ για το:

– Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου, τα αστικά λεωφορεία Νο 01,  Νο 28

– Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο, τα αστικά λεωφορεία  Νο 02, Νο 10, Νο 11, Νο 31, Νο 45, Νο 58