Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης

1ος κύκλος Προγράμματος Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης «Μέθοδοι Προαγωγής Φυσιολογικού Τοκετού» του ΚΕΔΙΒΙΜ, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Μέθοδοι Προαγωγής Φυσιολογικού Τοκετού