Γενικές Πληροφορίες

Το Τμήμα Μαιευτικής σας καλωσορίζει στον ιστότοπό του

Η Μαιευτική στη σύγχρονη πραγματικότητα αναφέρεται στην επιστήμη και στην τέχνη της προαγωγής και υποστήριξης της υγείας της γυναίκας σε όλες τις φάσεις της ζωής της, καθώς και στην προαγωγή και υποστήριξη της υγείας του νεογνού.

Σκοπός του Τμήματος είναι η παράλληλη θεωρητική και κλινική εκπαίδευση των φοιτητών στα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα της Μαιευτικής, της Γυναικολογικής και Νεογνικής Φροντίδας Υγείας. Στόχος του Τμήματος είναι η ανάπτυξη πολλαπλών δεξιοτήτων, όσον αφορά στην επικοινωνία, στη συμβουλευτική, στην αγωγή υγείας, στη διοίκηση και οργάνωση Μονάδων Υγείας. Σημαντική παράμετρος για την ανάπτυξη αυτών των στόχων είναι η προαγωγή της έρευνας στο χώρο της υγείας.

Οι φοιτήτριες και φοιτητές που έχουν εγγραφεί στο Τμήμα Μαιευτικής στο πρώτο εξάμηνο σπουδών από το Σεπτέμβριο του 2019 και μετά ακολουθούν το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών που οδηγεί στη λήψη πτυχίου Πανεπιστημιακού επιπέδου (Π.Ε.). Αντίθετα, φοιτήτριες και φοιτητές που εγγράφηκαν στο Τμήμα Μαιευτικής παλαιότερα, πριν από το νόμο ίδρυσης του νέου Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) τον Μάιο του 2019 (Ν. 4610/7-5-2019, ΦΕΚ 70/τ.Α΄) ακολουθούν το παλαιότερο Πρόγραμμα Σπουδών του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, που οδηγεί στη λήψη πτυχίου επιπέδου Τ.Ε.Ι. (Τ.Ε.), εκτός και εάν σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του νόμου παρακολουθήσουν τα τρία επιπρόσθετα μαθήματα του νέου προγράμματος σπουδών, μετά την ολοκλήρωση της παρακολούθησης όλων των μαθημάτων του παλαιού προγράμματος.