Γενικές πληροφορίες

Το Τμήμα Μαιευτικής σας καλωσορίζει στον ιστότοπό του

Η Μαιευτική στη σύγχρονη πραγματικότητα αναφέρεται στην επιστήμη και στην τέχνη της προαγωγής και υποστήριξης της υγείας της γυναίκας σε όλες τις φάσεις της ζωής της, καθώς και στην προαγωγή και υποστήριξη της υγείας του νεογνού.

Σκοπός του Τμήματος είναι η παράλληλη θεωρητική και κλινική εκπαίδευση των φοιτητών στα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα της Μαιευτικής, της Γυναικολογικής και Νεογνικής Φροντίδας Υγείας. Στόχος του Τμήματος είναι η ανάπτυξη πολλαπλών δεξιοτήτων, όσον αφορά στην επικοινωνία, στη συμβουλευτική, στην αγωγή υγείας, στη διοίκηση και οργάνωση Μονάδων Υγείας. Σημαντική παράμετρος για την ανάπτυξη αυτών των στόχων είναι η προαγωγή της έρευνας στο χώρο της υγείας.

Οι φοιτήτριες και φοιτητές που έχουν εγγραφεί στο Τμήμα Μαιευτικής στο πρώτο εξάμηνο σπουδών από το Σεπτέμβριο του 2019 και μετά ακολουθούν το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών που οδηγεί στη λήψη πτυχίου Πανεπιστημιακού επιπέδου (Π.Ε.). Αντίθετα, φοιτήτριες και φοιτητές που εγγράφηκαν στο Τμήμα Μαιευτικής παλαιότερα, πριν από το νόμο ίδρυσης του νέου Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) τον Μάιο του 2019 (Ν. 4610/7-5-2019, ΦΕΚ 70/τ.Α΄) ακολουθούν το παλαιότερο Πρόγραμμα Σπουδών του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, που οδηγεί στη λήψη πτυχίου επιπέδου Τ.Ε.Ι. (Τ.Ε.), εκτός και εάν σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του νόμου παρακολουθήσουν τα τρία επιπρόσθετα μαθήματα του νέου προγράμματος σπουδών, μετά την ολοκλήρωση της παρακολούθησης όλων των μαθημάτων του παλαιού προγράμματος.

Παλαιό Πρόγραμμα – Νέο Πρόγραμμα – Οδηγός πτυχιακών εργασιών

Παλαιό Πρόγραμμα

Νέο Πρόγραμμα

Οδηγός και Κανονισμός Πτυχιακής Τμ. Μαιευτικής

Ιστορία και Αποστολή

Το 1973 ξεκινά η λειτουργία στα Κ.Α.Τ.Ε.Ε σχολών Μαιών στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη. Όταν ιδρύθηκαν τα ΤΕΙ, το 1984, οι σχολές αυτές εντάχθηκαν ως Τμήματα Μαιευτικής στην τριτοβάθμια τεχνολογική εκπαίδευση και άρχισε η εισαγωγή και αγοριών (μαιευτών) στην σχολή. Στις 7 Μαῒου 2019 δημοσιεύτηκε ο νόμος ίδρυσης του νέου Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) (Ν. 4610/7-5-2019, ΦΕΚ 70/τ.Α΄) σύμφωνα με τον οποίο το Τμήμα Μαιευτικής εντάχθηκε στη Σχολή Επιστημών Υγείας του ΔΙ.ΠΑ.Ε (Άρθρο 8).

Το τμήμα Μαιευτικής έχει ως αποστολή την ανάπτυξη και μετάδοση των γνώσεων στην επιστήμη και στην τεχνολογία με τη διδασκαλία και την έρευνα. Επίσης, η αποστολή μας περιλαμβάνει την παροχή άρτιας κατάρτισης, που να επιτρέπει στις φοιτήτριες και στους φοιτητές να ακολουθήσουν επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία στην Ελλάδα, στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και παγκόσμια.

Στο πλαίσιο της αποστολής του το Τμήμα:

 • Συνεργάζεται με τις νοσηλευτικές μονάδες και φορείς που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο.
 • Χρησιμοποιεί τις σύγχρονες τεχνολογίες στην εκπαίδευση τόσο των φοιτητών όσο και των αποφοίτων του με οργάνωση σεμιναρίων και άλλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.
 • Διεξάγει βασική και κλινική έρευνα.
 • Αναπτύσσει στις φοιτήτριες και στους φοιτητές τις ικανότητες και τις δεξιότητες που θα τους καταστήσουν ικανές και ικανούς να είναι ανταγωνιστικοί σε εθνικό και διεθνές περιβάλλον.
 • Προετοιμάζεται για να είναι δεκτικό σε αλλαγές, σύμφωνα με τις μεταβαλλόμενες εκπαιδευτικές οικονομικές συνθήκες σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές περιβάλλον.
 • Προετοιμάζεται για τη διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας στο Τμήμα.
 • Σχεδιάζει τη δημιουργία μεταπτυχιακών προγραμμάτων σε σύμπραξη με άλλα πανεπιστημιακά Τμήματα.
 • Σχεδιάζει την εκπόνηση μελετών και την εφαρμογή μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων, αγωγής υγείας, επείγουσας πρoνoσoκομειακής φροντίδας, κατ’ οίκον νοσηλείας, φροντίδας μέσω κινητών μονάδων.
 • Αξιοποιεί τη σύγχρονη τεχνολογία στους τομείς που σχετίζονται με την επιστημονική υπόσταση και τα επαγγελματικά καθήκοντα Μαίας/Μαιευτού.
 • Σχεδιάζει μελέτες και την εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης σε τομείς της αρμοδιότητας των Μαιών/Μαιευτών.
 • Ασχολείται με τη διοίκηση και οργάνωση υπηρεσιών υγείας.

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων μαιών/μαιευτών έχουν ήδη κατοχυρωθεί από το 1989 και περιγράφονται αναλυτικά στο Π.Δ.351/1989 «Σχετικά με τον καθορισμό επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων των τμημάτων Μαιευτικής κ.τ.λ. τωv T.E.I.» (Φ.Ε.Κ. 159/14-6-89/τ.Α’) και το Π.Δ. 38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων» (ΦΕΚ 78/25-5-2010/τ.Α΄), Άρθρο 42 «Άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων μαίας/μαιευτή (Άρθρο 42 της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ)»

Ο πτυχιούχος κατά την επαγγελματική του σταδιοδρομία, σύμφωνα με τα παραπάνω μπορεί:

 • Να υπηρετήσει στην πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια φροντίδα υγείας, στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.
 • Ως εκπαιδευτικός στα αντίστοιχα προγράμματα σπουδών που παρέχουν τα Πανεπιστήμια, I.EK και σε Δημόσιες υπηρεσίες.

Να εργαστεί σε όλες τις χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης και στους διεθνείς οργανισμούς

Διδακτικό Προσωπικό

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

 • Ζαφράκας Μενέλαος, MD, PhD, FEBS, Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας, Μαστολογίας-Χειρουργικής Μαστού, Πρόεδρος του Τμήματος. mzafrakas.ihu@gmail.com
 • Καραπάντζος Ηλίας, MD, PhD, PhD, Καθηγητής Ανατομικής του Ανθρώπου με εξειδίκευση στην Ανατομική των αισθητηρίων οργάνων, της κεφαλής και του τραχήλου. Αντιπρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. karapant@otenet.gr

 ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

 • Αντωνάκου Αγγελική, Μαία, MSc, PhD, Μόνιμη Επίκουρος Καθηγήτρια Μαιευτικής Φροντίδας και Διατροφής στην Αναπαραγωγική υγεία. aantonakou@midw.teithe.gr
 • Κατσίκης Ηλίας, MD, PhD, Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας. ilkats@otenet.gr

ΛΕΚΤΟΡΕΣ

ΛΕΚΤΟΡΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ: Χατζηλαζαρίδου Αγάπη. hatjilag@midw.teithe.gr

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: Ταχτσίδου Χρυσούλα. karta@midw.teithe.gr

Διάφοροι Σύνδεσμοι

Στοιχεία επικοινωνίας:

Τμήμα Μαιευτικής
Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
Τ.Θ. 141 Θεσσαλονίκη
Τ.Κ. 57400

Τηλέφωνο Γραμματείας: 2310-013520

email Γραμματείας: info@midw.ihu.gr