Παρακαλούνται οι φοιτητές που παρακολουθούν τα τρία μαθήματα του ΔΙΠΑΕ  να προσέλθουν σήμερα στις 14:00 για το μάθημα ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟΥ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ.

Το μάθημα ΠΜΦΚΤ θα πραγματοποιηθεί κανονικά στις 12:00