Παράταση ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης για παροχή δωρεάν σίτισης ακ.έτους 2021-22

Η ανακοίνωση αναρτήθηκε εδώ:

https://www.ihu.gr/posts/post-12732