Οι φοιτήτριες του Τμήματος Μαιευτικής που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Π.Α.-ΕΣΠΑ ΧΕ2021-22 παρακαλούνται να συνδεθούν στην πλατφόρμα ZOOM του Ζ εξαμήνου την Τρίτη 23-11-2021 και ώρα 19.00 για ενημέρωση σχετική με την Π.Α.-ΕΣΠΑ.
Η επιστημονική Υπεύθυνη Π.Α.-ΕΣΠΑ
Δημητροπούλου Ελένη