Αγαπητοί φοιτητές/τριες,

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, της πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης», με MIS 5032657, ενημερώνει τους φοιτητές, που ολοκληρώνουν την πρακτική τους άσκηση στις 24/11/2021, του Χειμερινού Εξαμήνου 2020 -2021 ότι, θα πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά τα κάτωθι δικαιολογητικά λόγω της συμμετοχής τους στο ΕΣΠΑ:

• Αντίγραφο του εντύπου Ε3.5. ΛΗΞΗΣ της ΠΑ (με ημερομηνία λήξης 24/11/2021)
• Βεβαίωση ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης (επισυναπτόμενο αρχείο)
• Βεβαίωση ενσήμων από το ΕΦΚΑ για τους μήνες που εμφανίζονται (μπορείτε να την προμηθευτείτε και μέσω e-efka.gr στον Ατομικό Λογαριασμό Ασφαλισμένου)
• Βεβαίωση ενσήμων από τον εργοδότη για τους 6 μήνες συνολικά.(ΈΝΤΥΠΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΠΟΤΥΠΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΝΣΗΜΑ)
• Αποδείξεις εξόφλησης της μηνιαίας αποζημίωσης πρακτικής άσκησης του φορέα απασχόλησης μέσω του τραπεζικού σας λογαριασμού. (Αποδείξεις κατάθεσης στον τραπεζικό λογαριασμό του φοιτητή από το φορέα απασχόλησης). Οι παραπάνω αποδείξεις εξόφλησης λαμβάνονται αποκλειστικά από το φορέα απασχόλησης. Παρακαλείσθε να μην προωθήσετε αντίγραφο του τραπεζικού σας λογαριασμού ή αποδεικτικά κατάθεσης πληρωμής της αποζημίωσης ΠΑ σε τραπεζικό λογαριασμό που σας έκανε ο εργοδότης.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά να αποσταλούν σε μορφή pdf στο mail: praktiki.espa@teithe.gr.

Όσον αφορά τη συγκέντρωση των απαραίτητων εντύπων της ολοκλήρωσης ΠΑ του ΧΕ 2020-2021 του φυσικού αρχείου, όπως πχ. προσκόμιση βιβλιαρίου πρακτικής άσκησης, θα πρέπει να απευθυνθείτε στον Επιστημονικά Υπεύθυνο της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος σας.

Η αποστολή των δικαιολογητικών να γίνει το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 10-12-2021 και ώρα 14:00.

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση παραμένουμε στη διάθεση σας.

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ Δι.Πα.Ε.(πρώην ΑΤΕΙΘ),
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη
Κτίριο Σ.Ε.Υ.- Ισόγειο
Τ.Θ.141, Τ.Κ. 57400
Σίνδος, Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 2310-013-790, 782
e-mail: praktiki.espa@teithe.gr
web-site: http://praktiki.teithe.gr/

BebaiwsioloklirwsisPAIHUXE20202021