Τα μαθήματα:

Εμβρυολογία, 

Αναισθησιολογία – Αναλγησία – Ανάνηψη,

Αγγλική ορολογία,

Πληροφορική, Βιοχημεία,

Προγεννητικός έλεγχος- ιατρική του εμβρύου

Πρώτες Βοήθειες

δεν θα πραγματοποιηθούν την εβδομάδα 18-22/10 διότι δεν έχει ολοκληρωθεί η πρόσληψη των εκπαιδευτικών που θα τα διδάξουν. 

Θα υπάρχει εβδομαδιαία ανακοίνωση – ενημέρωση σχετικά με την έναρξη αυτών των μαθημάτων.