Αγαπητοί φοιτητές,

Σας γνωρίζουμε οτι οι κωδικοί που λαμβάνεται μετά την εγγραφή σας από τη γραμματεία του Τμήματος ενεργοποιούνται σταδιακά από την Υπηρεσία Δικτύου του Πανεπιστημίου στο τέλος κάθε εβδομάδας. Επομένως, εάν οι κωδικοί δε φαίνονται ενεργοποιημένοι και δε δίνουν πρόσβαση στους/στις φοιτητές/τριες, αυτοί/ές παρακαλούνται να δοκιμάσουν τη διαδικασία ενεργοποίησης μετά από κάποιες μέρες.

 

Εκ της Γραμματείας