Παρακαλούνται όλοι οι προπτυχιακοί φοιτητές και όλο το προσωπικό, τακτικό και έκτακτο, του τμήματος ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ να εγγραφούν στην πλατφόρμα edupass στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://edupass.gov.gr/