Παρακαλούνται οι φοιτητές οι οποίοι θεωρούν ότι πληρούν τις προυποθέσεις για την συμμετοχή τους στην κλινική άσκηση στα Νοσοκομεία, Νοσηλευτικές Δομές να επικοινωνήσουν με τους εκπροσώπους των εξαμήνων για να δημιουργηθούν οι καταστάσεις  ονομάτων για τα Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, Οικογενειακό Προγραμματισμό